Slik skal vindmøller til havs bli attraktive igjen

For fem år siden var det stor tro på at det skulle bygges en rekke vindparker til havs langs norskekysten. Så langt er det bygget kun én demonstrasjonsturbin.

Ytre Jøssingfjord

Slik ser selskapet Havgul for seg at vindparken i Ytre Jøssingfjord kunne bli. Men førebels ligg dette berre på planstadiet.

Foto: Havgul / Montasje

Da 2000-tallet var et knapt tiår gammelt haglet det med konsesjonssøknader for vindparker langs norskekysten. I dag er alle konsesjonene, unntatt pilotsøknader, satt på vent. Den eneste offshore-vindmøllen som er bygget, er Statoils Hywind utenfor Rogaland.

Kostnadene skal ned

Per Erik Dalen

Per Erik Dalen i NCE Maritime.

Foto: Inger Johanne Ruset / NRK

Nå deltar en rekke norske bedrifter og forskingsinstitusjoner i et stort EU-prosjekt for å blåse nytt liv i vindkraftplanene til havs. For det er store utfordringer ved etablering av vindturbiner utenfor skjærgården. Utfordringene knytter seg både til etableringen av anleggene og ikke minst til vedlikeholdet, som skal være langt vanskeligere enn ved landbaserte anlegg.

– Vi vurderer nå hva som kan gjøres av forsking for å redusere monterings- og vedlikeholdskostnadene, sier leder av den maritime klyngen i Møre og Romsdal, Per Erik Dalen til nettstedet Offshore.no.

Dalen leder nå et arbeid der NCE Maritime, Ålesund Kunnskapspark og Høgskolen i Ålesund driver, for å få ned kostnadene med offshorebaserte vindkraftverk. Arbeidet inngår i Eu-prosjektet ECOWindS. Styringsgruppa for det Ålesund-baserte prosjektet hadde sitt første møte i mai 2013.

Offshore vindmøller med konsesjon

Selskap

Fylke

Namn

MW

Fundament

Status

Statoil/Hydro

Rogaland

HyWind

3

Flytande

Konsesjon i drift

Havgul

Møre og Romsdal

Havsul 1

350

Botnfast

Konsesjon

SWAY

Rogaland

SWAY

10

Flytande

Konsesjon

Vestavind Kraft

Sogn og Fjordane

Testområde Stadt

10

Flytande

Konsesjon

Lyse Produksjon

Rogaland

Pilot Karmøy

10

Botnfast

Konsesjon - påklaga

Lyse Produksjon

Rogaland

Pilot Rennesøy

10

Botnfast

Konsesjon - påklaga

Lyse Produksjon

Rogaland

Pilot Rennesøy

10

Botnfast

Konsesjon - påklaga

I tillegg har TrønderEnergi, Offshore Vindenergi, Lofotkraft Vind, Nord-Norsk Vindkraft, Fred Olsen Renewables, Lyse Produksjon og Troms Kraft Produksjon levert inn prosjektmeldinger, uten at det er behandlet som konsesjonssøknader.

(Kjelde: Vindportalen.no)

– Fikk ikke oppbacking

Selskapet Havgul sto bak flere av initiativene til offshore vindmølleparker i Norge, og i 2009 fikk de konsesjon til å bygge vindmølleparken Havsul utenfor kysten av Møre og Romsdal. Vindmølleparken skulle ha en årsproduksjon på rundt 1 terawattimer.

Harald Dirdal, adm.dir. i Havgul AS.

Harald Dirdal er administrerende direktør i Havgul AS.

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

– Vi gav opp Havsul 1 fordi vi ikke fikk den politiske oppbackingen vi etterspurte. Dersom det skal bli ny fart i planene om vindkraft til havs, trenger vi nye politiske vedtak om dette, sier daglig leder i Havgul, Harald Dirdal til NRK.

– Penger ut av vinduet

Han mener det er politikerne som må gjøre det økonomisk attraktivt å satse på vindmøller til havs, og at det trengs politisk støtte til å kunne gjennomføre reelle pilotforsøk.

– Det finnes kun en offshore vindmølle i dag. Og vi kan ikke basere oss på bare én pilotmølle. I Norge har man satset millioner på forsking rundt vindteknologi, men det er ennå ikke satset skikkelig på fullskala-forsøk. Dermed har man sett at det har blitt mye penger ut av vinduet, sier Dirdal.

– Trenger norsk hjemmemarked

Dirdal legger til at det er en nøkkelfaktor å legge til rette for at det blir et norsk hjemmemarked for vindkraft. Også prosjektet som NCE Maritime har en målsetting om å medvirke til at offshore vindkraft skal bli en fungerende, kommersiell bransje.

– Dersom man lykkes med utfordringene, og markedet kommer som følge av at en har fått til kommersiell drift, burde norske bedrifter ha gode muligheter, sier Per Erik Dalen til Offshore.no.

Gjennom EcoWindS-prosjektet ser EU på mulighetene til å gjøre offshore vindkraft økonomisk drivverdig. Dalen mener dette kan være et langt lerret å bleke.

– Olje og gass er nok hovedenergikilden i mange år fremover. Det vi bygger opp av kunnskap i den perioden kan hjelpe oss inn i nye områder av det blå havrommet, sier Dalen til Offshore.no.