Vil ikke bli styrt av trøndere

Trønderne får ikke styre alt ved nye NTNU i Ålesund. Både studenter og ansatte legger vekt på å beholde noe av makten i Ålesund, selv om de fra nyttår er en del av Norges største universitet.

Kaja Meling Holmesland, stedlig leder for studenttinget ved NTNU Ålesund

Stedlig leder for studentparlamentet ved NTNU i Ålesund, Kaja Meling Holmesland, er opptatt av at det også etter NTNU-fusjonen skal være tett kontakt mellom studenter og høgskoleledelse.

Foto: Frode Berg / NRK

Studentene vil ikke at hele ledelsen skal flyttes til Trondheim. De vil ha kortest mulig vei til dem som bestemmer, også etter sammenslåingen med NTNU.

– Forholdet til studentene og det lokale næringslivet bør håndteres lokalt, sier den stedlige lederen for studentparlamentet ved NTNU i Ålesund, Kaja Meling Holmesland.

Ingen løfter om viserektor

Nå er Marianne Synnes viserektor i Ålesund, men rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, vil ikke garantere at stillingen som viserektor blir en del av organisasjonen fra 2017.

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim
Foto: Frode Berg / NRK

– Det er opplagt at det må være en form for stedlig ledelse ved campus Ålesund. I 2016 er tidligere rektor Marianne Synnes viserektor. Hvordan dette skal organiseres fra 2017, vil styret ta stilling til som en del av den totale administrative organiseringen, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Hele organiseringen av framtidas NTNU drøftes nå, og i et høringssvar skriver studentene i Ålesund at de ønsker en bred struktur for å ivareta flest mulig fagmiljøer og ikke drukne i et stort fakultet.

Det er nærheten til forelesere og avdelingsledelse som er unikt ved det som var Høgskolen i Ålesund.

Studentleder Kaja Meling Holmesland

I høringssvaret fra Studentparlamentet står det også at det er nærheten til forelesere og avdelingsledelse som er unikt ved det som tidligere var Høgskolen i Ålesund. Bovim lover godt samarbeid videre i prosessen.

– Jeg, og hele NTNU-ledelsen med meg, er opptatt av at ingen av miljøene fra de tidligere høyskolene som har fusjonert med NTNU, skal føle seg overkjørt. Jeg er egentlig nokså trygg på at vi har lagt opp til en god prosess hvor de ikke vil ha noen grunn til å oppleve det slik, sier Gunnar Bovim.

Stor avstand mellom Ålesund, Gjøvik og Trondheim

Det er store geografiske avstander mellom campusene i NTNU, Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Viserektor Marianne Synnes i Ålesund, er derfor opptatt av at den nye organisasjonen blir slik at den både tar vare på et visst lokalt selvstyre og at det blir tett kontakt mellom kolleger og fakultetsledelse i ved NTNU i Trondheim.

Vi må beholde en kort vei mellom skoleledelse, studenter og lokalt næringsliv.

Viserektor Marianne Synnes
Viserektor ved NTNU i Ålesund, Marianne Synnes
Foto: Frode Berg / NRK

– Vi må beholde en kort vei mellom skoleledelse, studenter og lokalt næringsliv, understreker viserektor Marianne Synnes.

I høringssvaret fra NTNU i Ålesund legges det vekt på at desentraliserte institutter i Ålesund og Gjøvik skal fungere uten for lange beslutningsveier.

– Dette vil være avgjørende for at nye NTNU skal fylle sitt samfunnsoppdrag i regionen, står det i høringssvaret.

Rektor Gunnar Bovim sier at det sterke marine og maritime miljøet i Ålesund var den viktigste grunnen til at NTNU ønsket å fusjonere med Høgskolen i Ålesund.

– Underveis er vi blitt mer og mer bevisste på de andre sterke fagmiljøene innen biologi, helsefag og økonomi og ledelse, som også i fortsettelsen vil være en viktig del av utdanningen og forskningen ved NTNU i Ålesund.