Styret i Ålesund storhall har utsatt asylmottakssaken

Styret i Ålesund storhall klarte ikke å ta stilling til om Sparebanken Møre Arena skal omdisponeres til akuttmottak for 500 asylsøkere. I stedet blir det kalt inn til nytt styremøte i morgen.

Jon Ketil Gjørtz Synnøve Rogne

Daglig leder i Sparebanken Møre Arena Synnøve Rogne og styreleder i selskapet Ålesund storhall Jon Ketil Gjørtz.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

To styremedlemmer var ikke til stede på dagens styremøte der saken skulle avgjøres. De møtende styremedlemmene mente dessuten at saken kom brått på, og at de trengte mer tid før de kunne ta en avgjørelse.

Styret Ålesund storhall

Her sitter styret i Ålesund storhall samlet for å avgjøre om Sparebanken Møre Arena skal bli akuttmottak for asylsøkere. Den avgjørelsen ble utsatt til i morgen.

Foto: Alf-JørgenTyssing / NRK

– Må se på konsekvensene

Dermed er det fortsatt uklart om Sparebanken Møre Arena blir lokaliseringssted for et akuttmottak med 500 asylsøkere. Det eneste lokalet i Ålesundsområdet som blir regnet som stort nok er nettopp denne store hallen på Volsdalsberga.

Vi må se nærmere på både kortsiktige og langsiktige konsekvenser, sier styreleder Jon Ketil Gjørtz. Styret følte at de hadde behov for å gå en runde til. Og styret er samstemmig om dette. I morgen vil vi ha bedre grunnlag for den avgjørelsen som skal tas. Dermed foreligger det ikke noe vedtak. Men vi skal klare å fatte en avgjørelse torsdag ettermiddag, la han til.

Sunnmørshallen

Fotballtrening i Sparebanken Møre Arena onsdag.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Må ha oversikt over forutsetningene

Saken om utleie av Sparebanken Møre Arena til asylmottak var eneste sak på dagens møte.

Jon Ketil Gjørtz understreker behovet for at alle styremedlemmene skal kunne føle seg trygge på at de har et godt grunnlag for å ta en riktig avgjørelse.

Det er viktig at hele styret har god oversikt over forutsetningene man gjør et vedtak på. Penger er ett element. Men vi skal drifte hallen både neste år, om fem år og om ti år. Og vi må vurdere hvilke konsekvenser det får om vi skal omdisponere hallen i seks måneder, sier styrelederen.

Klatrevegg Sunnmørshallen

Onsdag ettermiddag brukes Sunnmørshallen blant andre av klatrere.

Foto: Alf-JørgenTyssing / NRK

– Vil ikke miste leietakere

Han legger til at klatreveggen i hallen uansett blir tilgjengelig for klatreklubben. Men ut over dette må all annen aktivitet innstilles.

Vi har undersøkt litt rundt hvordan idretten stiller seg til en omdisponering. Og det er ett av elementene vi tar med i vår vurdering. Vi føler et ansvar overfor dem som mister et tilbud her, både idretten og andre brukere. Vi har mange brukere som har vært her hvert år, på omtrent samme tidspunkt på året. Og vi må finne løsninger. Vi ønsker jo ikke å miste dem.

Hallen har maksimal publikumskapasitet på 5000 mennesker. Men i denne sammenhengen, som asylmottak med beboere i en periode fra desember til august, er det satt et tak på 500.

– Hallen peker seg ut som egnet

Ålesund kommune presiserer at de trenger lokaler til å kunne ta imot et stort antall asylsøkere. Og det er Sparebanken Møre Arena som peker seg ut.

– Hallen peker seg ut fordi den ligger nær politi, brannvesen og sykehus. Dessuten ligger den nær en by og en flyplass. Både UDI og Fylkesmannen peker på denne hallen. Men det er styret som sitter med nøkkelen i spørsmålet om de vil leie den ut, sier prosjektleder i Ålesund kommune Anne Mette Liavaag.

Den største hallen i området

Som vanlig i idrettshaller er det flere dusj- og toalettanlegg. Der er til sammen 50 dusjer, 18 dametoalett og 18 herretoalett, inklusive pissoar. Det er ikke mekanisk ventilasjon i bygget. Frisk luft besørges av ventiler i taket.

Hallen har ikke kjøkkenkapasitet til å servere 500 beboere på fast basis. Bespisningen må etter det NRK erfarer besørges fra eksterne firma.

Fra 3. november til 4. mars har idretten i utgangspunktet fortrinnsrett til bruk av hallen. Likevel er det som regel funnet åpninger til arrangementer som for eksempel juleball for elever i den videregående skolen. Innenfor dette tidsrommet har det også vært arrangert konserter i lokalene, som for eksempel Carolas julekonsert. Det har også vært arrangert delfinale i Melodi Grand Prix i Sunnmørshallen.

Tirsdag klokka 13.00 skal formannskapet i Ålesund ha møte for å avgjøre om kommunen skal stå for driften av mottaket. Klokka 19.00 samme dag er det folkemøte om samme tema.

.