Sparebanken Møre Arena i Ålesund kan bli akuttmottak for asylsøkere

Rådmannen i Ålesund peker ut Sparebanken Møre Arena i Ålesund som akuttmottak for asylsøkere. Mottaket skal huse voksne enslige og familier. Hallen brukes i dag i hovedsak til idrettsaktiviteter.

Sparebanken Møre Arena

Sparebanken Møre Arena i Ålesund kan bli akuttmottak for asylsøkere.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Allerede i midten av desember kan Sparebanken Møre Arena være gjort om til mottak for 500 asylsøkere. Dersom planen blir gjennomført blir storhallen asylmottak frem til august 2016.

Siden strømmen av asylsøkere økte kraftig i høst har Ålesund kommune studert mulighetene for å ta imot flyktninger. I første omgang antok kommunen at det kunne opprettes et asylmottak på Volsdalsberga camping. Dette mottaket hadde et tak på 40 asylsøkere.

Dette viste seg å bli altfor lite. Kommunen er oppfordret til å ta imot 1000 asylsøkere i et akuttmottak.

– Det eneste store bygget som kan være aktuelt for å ta imot 1000 asylsøkere, er Sparebanken Møre Arena, sier rådmann Astrid Eidsvik. Hun presiserer likevel at tallet for Ålesunds vedkommende er 500.

Astrid Eidsvik

Rådmann Astrid Eidsvik orienterer formannskapet i Ålesund.

Foto: Frode Berg / NRK

Arbeidet er i gang

Ålesund kommune har oppretta ei prosjektgruppe som arbeider med utfordringer og oppgaver knytta til et akuttmottak. Et akuttmottak er midlertidig overnattingsplasser for asylsøkere i påvente av plassering i ordinære asylmottak.

Det er fremdeles ikke klart hvor et akuttmottak skal være. Men en av løsningene er Sparebanken Møre Arena (Sunnmørshallen). Fylkesmannen har i et brev til alle kommunene i fylket spurt etter bygninger som kan gi plass til inntil tusen flyktninger i en akuttfase.

– Det er sannsynlig at Ålesund får et asylmottak. Spørsmålet er om det blir i regi av kommunen eller om det blir drevet av en privat operatør. Ingen bestemmelser er tatt. Men saken handler om kommunen skal stå for driften av mottaket som kommer til Ålesund, sier Astrid Eidsvik.

Sannsynlig med 500 asylsøkere

Ålesund kommune har ikke så store bygninger, men UDI har svart bekreftende på at et mindre mottak er aktuelt. Sparebanken Møre Arena kan huse inntil 500 flyktninger, heter det i en pressemelding fra Ålesund kommune.

Formannskapet Ålesund

Her blir formannskapet i Ålesund orientert om planene om akuttmottak i Sparebanken Møre Arena.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Behandler saken onsdag

Sparebanken Møre Arena er den store idretts- og messehallen like vest for stadion der Aalesunds Fotballklubb spiller kampene sine. Hallen brukes i stort omfang til idrettsaktiviteter, bare avbrutt av messer og andre store arrangementer.

Styret i Ålesund Storhall AS skal behandle saken om bruk av Sparebanken Møre Arena til akuttmottak onsdag 18. november klokka 15.00.

Enslige voksne og familier

Akuttmottaket i Ålesund vil for en stor del bestå av enslige voksne og familier, ingen enslige mindreårige. Et akuttmottak er i drift en begrenset periode, og UDI opplyser at det kan dreie seg om +/- seks måneder. UDI understreker behovet for å etablere akuttplasser umiddelbart, men av hensyn til planlegging vil et akuttmottak i Ålesund tidligst ha oppstart i midten av desember.

– For KS er det viktig at det er snakk om mennesker i nød, som er på flukt og som trenger hjelp. Nå må kommunene hjelpe til slik at de får tak over hodet, sa Monika Molvær (H), som både sitter i formannskapet og i fylkesstyret i KS, da hun gikk inn til møtet.

Erik Tsjonga

Erik Tsjonga fra UDI orienterer om UDI's behov for mottaksplasser.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Nå må vi stille opp

Fylkesmann Lodve Solholm var soleklar på at kommunene i Møre og Romsdal må stille opp i en situasjon som er svært vanskelig for Norge.

– Nå må også vi i Møre og Romsdal være forberedt på å gjøre vår del av dugnaden. Det er viktig å stille opp. Vi må ta på alvor brevet som KS og Statsministeren har sendt til kommunene, sier fylkesmann Lodve Solholm.

Han legger vekt på at mottakene må plasseres nær der det fins helseinstitusjoner, brannvesen og politi.

– Ålesund er sånn sett midt i blinken, sier Solholm.

Solholm skisserer mulighetene for et akuttmottak på om lag 1000 plasser, der det er meningen at asylsøkerne skal være i 7 dager.

Om Ålesund vil ha et vanlig mottak eller et akuttmottak, så er det uansett et godt initiativ, sier Solholm.

Han presiserer at det er opp til kommunen om mottaket skal organiseres som et kommunalt mottak, eller om man vil inngå et samarbeid med private.

– I en vanskelig situasjon må også vi i Møre og Romsdal stille opp, sier Solholm.