– Vi må påregne at asylmottaket blir en realitet

Det kom svært ulike reaksjoner på planene om å gjøre Sparebanken Møre Arena til akuttmottak for asylsøkere. Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundslista advarte mot å sette grupper opp mot hverandre. – Sunnmørshallen er faktisk ikke ledig, sa han.

Ålesund formannskap

Her diskuterer Ålesund formannskap planene om akuttmottak for flyktninger. Avgjørelse blir tatt først i neste uke.

Foto: Frode Berg / NRK

Styret i Sunnmørshallen skal ta stilling til planene om asylmottak i Sparebanken Møre Arena onsdag.

– Vi må nå påregne at det kommer et mottak i Ålesund. Vi har fått brev fra Statsministeren og nå er det krise, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Hun sier at kommunen nå er i ferd med å utrede saken, og at kommunen nå peker på Sparebanken Møre Arena som lokaliseringssted for et akuttmottak for 500 asylsøkere.

– Dette er en sak mellom utleier og UDI. Styret i Sunnmørshallen sitter med nøkkelen. Det er de som styrer dette, sa formannskapsmedlem Geir Stenseth (Frp).

Eva Vinje Aurdal

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, sa at vi må påregne at asylmottaket kommer til Ålesund.

Foto: Frode Berg / NRK

– Leietakere må kastes ut

Også Hans Kjetil Knudsen (Ålesundslista) var blant skeptikerne. Han stilte spørsmål ved om kommunen hadde undersøkt godt nok om det finnes ledige lokaler i Ålesund.

– Sparebanken Møre Arena er ikke ledig pr. i dag. Leietakere må kastes ut. Vi må ikke gjøre asylsøkerne en bjørnetjeneste med å sette grupper opp mot hverandre, sa Hans Kjetil Knutsen.

Hans Kjetil Knutsen

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) sier at Sparebanken Møre Arena ikke er ledig og at leietakere må kastes ut om det skal bli asylmottak i hallen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi skal klare 500

Venstres Kirsti Dale var blant representantene som stilte seg positiv til planene.

– Jeg puster letter ut. Jeg hørte tallet 1000, og så for meg at dette ville bli problematisk i Sparebanken Møre Arena. Men 500 skal vi klare, sier Kirsti Dale.

Dahle lanserte også ledige lokaler i omsorgssenteret i Borgundveien 199 som et aktuelt sted for asylmottak.

Kirsti Dale

- Dette skal vi klare, sier Venstres Kirsti Dale.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Må prioritere vekk vanlig aktivitet

Arbeiderpartiet signaliserte en positiv holdning til å etablere asylmottak i Ålesund.

– Jeg tror styret i Sunnmørshallen ser at det er nødvendig å prioritere vekk vanlig aktivitet og bli med på dugnaden. Det er snakk om en periode frem til august. Vi har den største kommunale organisasjonen i fylket. Klarer ikke vi dette, så er det ingen andre som gjør det, sa Svein Rune Johannessen (Ap).

Vet ikke hva slags folk det er

Arbeiderpartiets representant Geir Stenseth (Frp) var kanskje den tydeligste skeptikeren. Han la vekt på et syn om at tilstrømmingen av asylsøkere er stor, og han hevdet at systemene for retur av grunnløse asylsøkere er for dårlige.

– Mange har forsvunnet fra asylmottakene. Vi vet ikke hva slags folk som kommer. Var det rene flyktninger fra konfliktområder, da hadde vi visst hva vi hadde å forholde oss til, sa Stenseth.

Rådmann Astrid Eidsvik presiserte at verken Volsdalen Camping eller omsorgssenteret i Borgundveien 199 er aktuelle som akuttmottak.

– Hva gjør Ålesund bedre rustet enn andre?

Hans Kjetil Knutsen stilte også spørsmål ved om kommunen bør stå som driftsoperatør.

– Det er ingen kommuner som til nå driver akuttmottak. Hva gjør Ålesund bedre rustet enn alle andre kommuner, spurte representanten for Ålesundslista.

Styret i Sunnmørshallen behandler saken på et møte onsdag.