NRK Meny
Normal

Rosar Solberg-regjeringa

– Den nye regjeringa har fått til det Senterpartiet ikkje makta, seier Oddbjørn Vatne (Sp) om gjeninnføringa av rentekompensasjonsordninga. Den kan vere gull verdt for Nordøyvegen.

Oddbjørn Vatne

Leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne (Sp), har i mange år vore forkjempar for Nordøyvegen, som skal binde øyane i Haram og Sandøy til fastlandet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Nordøyvegen kan spare 100 millionar kroner når den nye regjeringa gjeninnfører rentekompensasjonsordninga.

Den raudgrøne regjeringa ville avvikle denne ordninga i vår, men i Erna Solberg og Siv Jensen sitt endringsforslag til statsbudsjettet er ordninga tatt inn i varmen igjen.

Les også:

100 millionar til Nordøyvegen

Veg var ein av dei store vinnarane i den nye regjeringa sitt budsjettforslag som vart lagt fram fredag føremiddag.

Les:

Eitt av forslaga er at rentekompensasjonsordninga skal tilbake. Regjeringa set av 236 millionar kroner til dette, noko som betyr at fylka kan låne inntil 2 milliarder kroner rentefritt til investeringar i fylkesvegnettet.

Med andre ord kan fylkeskommunen låne meir pengar til Nordøyvegen og staten tar rekninga for renteutgiftene.

– For Nordøyvegen kan dette bety ein god del, seier Oddbjørn Vatne (Sp), som er leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal.

Ifølgje Vatne kan rentekompensasjonordninga fort bety 100 millionar kroner for Nordøyvegen.

Nordøyvegen

Nordøyvegen består av bruer å tunnelar som går mellom øyane i Sandøy og Haram og til fastlandet.

Foto: NRK

Skryt av den nye regjeringa

Dermed måtte Vatne sitt eige parti, Senterpartiet, få drahjelp frå den nye regjeringa for å få på plass ordninga.

– Det er beklageleg at Senterpartiet ikkje makta å få gjennom dette hos den raudgrøne regjeringa, vedgår Vatne.

Han rosar den nye regjeringa for endringsforslaget.

– Eg vil kort og greitt rose den nye regjeringa for at dei får rentekompensasjonsordninga på plass igjen. Eg synest det er fint.

Les også:

Byggjestart i 2015

Med rentekompensasjonsordninga på veg tilbake trur Vatne at Nordøyvegen, som skal binde øyane i Haram og Sandøy til fastlandet, er endå eit steg nærare realisering.

– Eg har god tru på at Nordøyvegen vert realisert. Økonomien er rimeleg bra i dette prosjektet, seier samferdsleleiar Vatne.

Han har også god tru på at det er realistisk med byggjestart i 2015.

No er neste steg å få på plass søknad om løyve til å ta inn bompengar på Nordøyvegen.

– Eg håper bompengesøknaden er klar til fylkestinget i desember. Då kan saka byrje å gå i Vegdirektoratet og i departementet, slik at søknaden truleg vil kunne verte avgjort i løpet av 2014.

– Seinare skal Nordøyvegen ut på anbod, slik at byggjestarten vil kome i 2015. Etter det vil det i alle fall ta tre-fire år før prosjektet er heilt ferdig.

Les også:

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.