Her er endringene i statsbudsjettet

Regjeringen vil bruke fire milliarder mer oljepenger enn forrige regjering. Se hva den blå regjeringen har rukket å endre i 2014-budsjettet de rødgrønne la fram:

Solberg og Jensen
Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Den borgerlige regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for neste år. Det er samme prosentsats som Stoltenberg-regjeringen la opp til, men siden de rødgrønne la fram sitt budsjett 14. oktober, har den anslåtte verdien av oljefondet steget betraktelig.

Dermed kan finansminister Siv Jensen (Frp) bruke 4 mrd. mer enn Stoltenbergs budsjett.

Skatter og avgifter

– Den nye regjeringen har hatt kun to uker på seg til å gjøre endringer. Det er kort tid. Men vi har foreslått vekstfremmende skattelettelser som gjør det mer lønnsomt å arbeide og å investere, sa finansminister Siv Jensen da hun startet framleggelsen av sitt første budsjett.

Det meste av økningen skal gå til skatteletter. Regjeringen vil blant annet:

 • Senke skattesatsen for alminnelig lønnsinntekt fra 28 til 27 prosent.
 • Redusere satsen på formuesskatten med 0,1 prosentpoeng
 • Fjerne arveavgiften
 • Fjerne skatteklasse 2, som gir skattelettelse til ektepar hvor den ene parten er uten inntekt eller har lav inntekt.

Det spekuleres imidlertid i om Høyre kommer til å gi skatteklasse 2 som en seier til KrF i forhandlingene før budsjettet endelig vedtas.

Bolig

Den nye regjeringen skroter Stoltenberg-regjeringens forslag om å skattlegge gevinsten av boligsalg etter en prosentandel av botid.

I stedet beholdes dagens regel, hvor bare bostedsadressen det siste året teller.

Regjeringen foreslår å øke høyeste årlige sparebeløp som gir skattefradrag til 25.000 kroner. Taket for samlet sparing i boligsparing for unge (BSU) økes til 200.000 kroner.

Som en følge av at skattesatsen på allminnelig inntekt reduseres, går også rentefradraget for gjeld ned. Dette utgjør 400 kroner per million man har i gjeld.

Studenter

Én av de mye omtalte «snubletrådene» fra den rødgrønne regjeringen, var at de la inn 11 måneders studiestøtte. Dette plukker den blå regjeringen nå ut av budsjettet igjen.

 • Fjerner 11 måneders studiestøtte
 • 1300 nye studentboliger
 • Øker grunnfinansieringen til universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å utrede studieavgift for utenlandske studenter.

Skole

 • Avvikler én time kulturskole i uken
 • Kutter all støtte til frukt og grønt i skolen
 • Gir 300 millioner kroner til etter- og videreutdanning av lærere. Dekker en større del av regningen for lærere som vil ta etterutdanning innen matematikk og naturfag.

Barnehage

 • Skrinlegger to barnehageopptak i året.
 • Maksprisen økes i takt med prisstigningen.
 • Støtten til private barnehager øker fra 96 til 98 prosent av det de kommunale barnehagene får i gjennomsnitt.
 • Bevilger 10 millioner kroner til å utdanne flere barnehagestyrere.

Kultur

 • Kutter pressestøtten med 26,2 millioner
 • Avvikler «Den kulturelle nistepakken», og flytter pengene over til folkebibliotekene
 • NRK må kutte 150 millioner kroner i 2014.
 • Gir 5 millioner kroner til leksikon på nett. Aktører kan søke om disse pengene.

Transport

 • 1,75 milliarder kroner mer på veg. 1,3 mrd. går til riksvei og 280 mill til fylkesveier. 400 millioner går til vedlikehold, mens 946 millioner går til investeringer på riksvegnettet. I stor grad er dette også oppgraderinger av veidekke og tunneler.
 • Kutter bevilgningen til Transnova med 20 millioner kroner.
 • Gir 100 millioner mer til vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.

Justis

 • 100 millioner mer til politiet.
 • 150 millioner ekstra på tvangsreturer av asylsøkere.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger