Offshore kjemper for låneavtaler

Flere av de kriserammede offshorerederiene på Sunnmøre jobber nå intenst for å få til løsninger med kreditorene. Fristene for dagens avtaler er i ferd med å gå ut. Foreløpig har det ikke kommet tydelige signaler om at partene vil bli enige.

Havila Subsea 7 ved kai

Nesten hundre offshoreskip i opplag. Rederne sliter med å betale lån.

Foto: Frode Berg / NRK

– Vi har holdt på med dette siden oktober i fjor, og det er klart at det er slitsomt for alle, sier styreleder i Havila Shipping, Per Sævik. Havila har for mange har blitt selve symbolet på den krisa næringen nå er inne i. Selskapet har ikke betalt verken renter eller avdrag siden februar.

Les også: Driver videre på kreditorenes rekning

Mange må bli enige

I første omgang må Havila bli enige med 11 banker om hvordan milliardlånene skal håndteres. Den siste kvartalsrapporten viser en rentebærende gjeld på 5 589,6 millioner kroner.

– Her er det mange parter som må bli enige. Vi har ikke en løsning før alt er på plass, men nå tror jeg vi snakker om uker og ikke måneder før vi er i mål. Kreditorene vet at det er penger i selskapet, og at en eventuell konkurs vil bety et tap for alle parter, sier Sævik.

Farstad Shipping fortsetter forhandlingene

Et av de største offshorerederiene her i landet, Farstad Shipping med hovedkontor i Ålesund, bekrefter også at de fremdeles forhandler om en løsning med kreditorene. Selskapet betaler nå ikke avdrag på lån. Avtalen gjelder fram til 1. oktober.

Les også: Store tap for Farstad Shipping

Farstad har nå en rentebærende gjeld på rundt 10 milliarder kroner, To milliarder kroner forfaller innen andre kvartal i 2017.

– Vi er i god dialog med alle interessenter, sier Farstad-sjef Karl-Johan Bakken.

ærare 20.000 tilsette i norsk industri står i fare for å miste jobben i år, dei aller fleste i olje- og gassnæringa. Det viser tal frå arbeidsgjevarorganisasjonen Norsk Industri. 
Det klaraste bildet på dette er forsyningsskip i opplag langs kysten. På Humla i Ålesund ligg sju Farstadbåtar i ro....

De betaler ikke avdrag

Olympic Shipping i Fosnavåg har en avtale med kreditorene som går ut i dag. Olympic har heller ikke betalt avdrag siden i sommer. Styreleder og konsernsjef, Stig Remøy, vil ikke gi noen kommentarer før en avtale eventuelt er på plass.

Bankane blir heilt sentrale for framtida til offshoreflåten. 
Når inntektene stoppar for reiarlaga, klarer dei ikkje å betale avdraga sine.
Berre i Herøy ligg nesten tjue skip i opplag

Rem Offshore la fram sine planer om refinansiering i slutten av juni. Planene ble blokkert av Aker. Rem Offshore er nå fusjonert inn i et datterselskap av Solstad Offshore.

Nesten hundre i opplag

Ifølge nettstedet maritime.no ligger nå nesten hundre norskeide offshoreskip i opplag. Offshorerederiene går med milliardunderskudd. Mange mener det nå må bli færre og større rederier i Norge.

Les også: Kan bli Norges største offshore-rederi

Les også: Naturleg å slå saman offshorereiarlag

Industrieier Kristian Siem understreker behovet for konsolidering innenfor offshorebransjen, men han mener de familiekontrollerte norske rederiene på vestlandet er lite interessert i å gi fra seg sine kontrollerende eierandeler.

På Pareto Securities olje- og offshorekonferanse denne uka, sa han ifølge avisa Dagens Næringsliv at disse gamle eierne er overbelånt, og at vi har uhyggelige utsikter for de neste årene.