Hopp til innhold

Nå avgjøres fremtiden for sjukehusa

Styret i Helse Møre og Romsdal sitter nå samlet for å vurdere fremtiden til sjukehusa i Møre og Romsdal.

Styret i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

I løpet av ettermiddagen skal Helse Møre og Romsdal ta stilling til om en skal ha dagkirurgi i Kristiansund, eller samle alt i Molde.

De skal også ta stilling til om det nye distriktsmedisinske senteret skal ligge i dagens sjukehuslokaler i Kristiansund, eller bygges nytt.

I tillegg skal også planen for innholdet i det nye sjukehuset på Hjelset bestemmes i dag.

Konseptrapporten for SNR, sjukehuset for Nordmøre og Romsdal ble ferdigstilt i september. Nå er høringsrundene ferdig, og direktør Espen Remme har gitt sin innstilling.

Espen Remme, går inn for at det blir etablert et distriktsmedisinsk senter med dagkirurgi i nåværende Kristiansund sjukehus. Det distriktsmedisinske senteret skal stå i tett samarbeid med det nye akuttsjukehuset på Hjelset.

Nå pågår debatten i styret for om en skal gå for direktørens innstilling.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL