Jon og Jenny hadde naboprat: Men Møre og Romsdal vil fortsette som eget fylke.

Fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane møttes onsdag for å ha naboprat.

Jenny Følling og Jon Aasen

Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp) og fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap).

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Sogn og Fjordane har startet dialogen med Hordaland og Rogaland med tanke på en eventuell sammenslåing, men ønsker også samtaler med Møre og Romsdal.

Regjeringen vil redusere dagens 19 fylker til 10 regioner, og i Stortinget er det gjort vedtak om omlag 10 regioner.

Mye felles

– Vi har hatt gode samtaler. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har mye til felles. Så har vi gjort rede for prosessene i egne fylker, og så har vi diskutert randproblematikken som er knyttet til kommuner som ligger ved fylkesgrensa, sa fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp).

– Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane har hatt flere samtaler og er i ferd med å utarbeide en intensjonsplan. Om Møre og Romsdal vil være med så er det fint, synes vi. Men de må selv finne ut hvordan de ønsker å kjøre sin prosess videre, sier Følling.

– Vi er store nok til å greie oss selv

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) har vært en ihuga forsvarer for Møre og Romsdal som eget fylke.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkestinget i Møre og Romsdal sa i fjor nei til nabosamtaler, men gjorde nytt vedtak i april om starte en dialog med nabofylkene. Men etter møtet la ikke fylkesordfører Jon Aasen (Ap) skjul på at målet er at Møre og Romsdal skal bestå som i dag.

– Møre og Romsdal ønsker å gå ut av denne regiondebatten som et eget, selvstendig fylke. Med de oppgavene som regionmeldinga viser til så er vi store nok til å greie oss selv, sier fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap).

– Men dersom Møre og Romsdal blir tvunget til å slå seg sammen med andre, kan fylket da blir splittet slik enkelte har snakket om?

– Dette er veldig hypotetisk. Slik Staten har organisert seg så er vi i ferd med å gå ut av denne prosessen som et eget fylke. Men dersom regionene skulle få så store oppgaver at vi ikke kan fortsette som eget fylket så sier det seg selv at da går ikke Møre og Romsdal nordover eller sørover som et helt fylke. Da blir vi delt, sier Jon Aasen.

Lukker ikke døra

Anders Riise, Jenny Følling og Jan Kåre Aurdal

Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), møtte Sunnmøre regionråd tidligere i år.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, fikk det svaret hun hadde forventet fra Aasen, men lukker ikke døren for Møre og Romsdal.

– Jeg er veldig opptatt av at uansett hva som skjer så må jeg ivareta fylkets interesser, og dersom det blir 10 regioner så vil Sogn og Fjordane slite med å være et eget fylke. Da må vi finne ut hvem det er vi best går i lag med. Vi snakker med Hordaland og Rogaland, og vi snakker med Møre og Romsdal, og så får vi se hvordan kartet blir til slutt, sier Jenny Følling.