NRK Meny
Normal

– Kommunene må ta en aktiv rolle for å påvirke regiondebatten

Mange lokalpolitikere i Nordfjord og Søre Sunnmøre er spente på om de i fremtiden vil bli en del av samme region. Torsdag møttes de i Volda for å diskutere felles muligheter.

Stig Olav Lødemel og Jørgen Amdam

Ordfører i Hornindal, Stig Olav Lødemel (H) og ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap) diskuterer muligheten for å bli en del av en felles region.

Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringen vil redusere dagens 19 fylker til 10 store regioner i fremtiden. Fylkestinget i Møre og Romsdal har tidligere vedtatt at Møre og Romsdal bør bestå som eget fylke, men har nå åpnet opp for samtaler med nabofylkene.

På Nordmøre har det lenge vært en debatt med krav om å bli en del av en midt-norsk region sammen med Trøndelagsfylkene. En slik situasjon vil kunne bli en mulighet for Sunnmøre og Nordfjord til å finne sammen.

Store muligheter

Jørgen Amdam i diskusjon med Harry Valderhaug

Ordføreren i Volda Jørgen Amdam (Ap) til venstre i diskusjon med ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF).

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap) har stor tro på at Sunnnøre ser sørover i en Vestlandsregion.

– Jeg tror mulighetene er store fordi vi har kulturellt sett tette bånd på Vestlandet. Som sunnmøring har jeg ingen koblinger til Trøndelag sammenliknet med det samarbeidet vi har med Nordfjord og lenger sør, sier Jørgen Amdam.

Møte om regionreformen i Volda

Lokalpolitikerne fulgte interessert med under møtet om regionreformen i Volda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er fylkeskommunene som er invitert til å gjøre vedtak før 1.desember, men ordførerne i Nordfjord og søre Sunnmøre mener det er viktig at kommmunene og regionrådene kommer i posisjon.

Aktiv rolle

– Jeg tror vi er nødt til å ta initiativ og trykke på og dermed hjelpe fylkene, gjerne provosere fylkene og gå forbi dem. Men vi må stå samlet dersom vi skal vinne frem, sier Amdam.

Sven Flo og Stig Olav Lødemel

Ordfører i Stryn, Sven Flo (H) og ordfører i Hornindal, Stig Olav Lødemel (H) i diskusjon før møtet i Volda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører i Hornindal, Stig Olav Lødemel (H,) tegnet et kart der Sunnmøre, Sogn og Fjordane og Hordaland utgjør en felles region. Lødemel sa at han hadde vist kartet til kommunalministeren.

– Det er svært viktig at kommunene og regionrådene nå tar en aktiv rolle og får et eierskap til prosessen. Derfor har jeg også vært ute og tegnet mitt kart slik at vi kan påvirke prosessen, sier Stig Olav Lødemel.

9.mai: Høring i Stortinget

Bjørn Lødemel

Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) fra Sogn og Fjordane.

Foto: Trond Vestre / NRK

Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, Bjørn Lødemel (H), mener debatten som nå er satt i gang, er svært spennende. Også Lødemel mener det er fullt mulig for kommunene og regionrådene å påvirke debatten.

– De har kjempestore sjanser for å påvirke prosessen for nå skal Stortinget vedta premissene for regionreformen 1.juni. 9.mai er det høring i Stortinget og da har en alle muligheter til å komme med innspill på hvordan en ønsker at denne regionreformen skal bli. Jeg mener at regionrådene bør kreve å få bli høringsinstans, sier Bjørn Lødemel som ser for seg Sunnmøre, Sogn og Fjordane og Hordaland i en felles region.

– Bør holde Møre og Romsdal samlet

Jan Ove Tryggestad

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp).

Foto: Trond Vestre / NRK

Også ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) var tilstede og han mener det er viktig at Møre og Romsdal ikke blir delt i to, men fortsetter som i dag.

– Men jeg ser for meg at Nordfjord kan bli en del av en slik region. Men det er avgjørende nå å holde Møre og Romsdal samlet, sa Tryggestad.