Hopp til innhold

Schizofreni kobles til lav vektøkning i svangerskapet

Hvis mor ikke legger på seg nok når hun er gravid har barnet større risiko for å få psykiske sykdommer, viser en ny studie.

Gravid spiser salat

I Norge anbefales normalvektige gravide å legge på seg cirka 11 til 16 kilo. Dersom mor ikke legger på seg nok i svangerskapet øker risikoen for sykdom.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Resultatene fra den ferke studien fra Karolinska institutet bekrefter en sammenheng som tidligere er funnet i historiske studier. I Nederland under andre verdenskrig rammet matmangel ufødte barn. Senere fant man ut at risikoen for schizofreni var doblet hos barna til de sultende mødrene.

Men forskerne mener at sult alene ikke kan forklare forekomsten av schizofreni i en befolkning der det er nok mat til alle. De ville likevel undersøke hvordan tidligere miljøeffekter kan påvirke utviklingen av hjernen. Dette gjorde de ved å undersøke hvor mye de gravide gikk opp i vekt.

11–16 kilo vektøkning

Anne Lise Brantsæter, FHI.

Seniorforsker Anne Lise Brantsæter i Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

For kvinner med en vektoppgang på under åtte kilo, økte barnets risiko for å utvikle schizofreni med 30 prosent sammenlignet med om vektoppgangen var normal.

Det finnes retningslinjer for hvor mye en kvinne ideelt bør legge på seg i svangerskapet. I Norge anbefales normalvektige kvinner å legge på seg 11 til 16 kilo (se faktaboks).

– Tall fra Den norske mor og barn undersøkelsen viser at 20 prosent la på seg mindre enn anbefalingen. Andelen var høyest blant dem som var undervektige eller normalvektige. Det er bekymringsfullt, forteller seniorforsker Anne Lise Brantsæter i Folkehelseinstituttet.

De svenske forskerne fant også økt risiko for schizofreni hos barnet ved lavere enn anbefalt vektoppgang blant gravide som var overvektige før svangerskapet.

– En vektøkning på mindre enn fem kilo økte risikoen for sykdom hos barnet, sier forsker Euan MacKay ved Karolinska institutet.

Tidligere forskning viser at lav fødselsvekt hos barnet også kan gi økt risiko for ADHD, beinskjørhet og overvekt i voksen alder.

Fraråder slanking

Jordmorforbundet har vært bekymret over en trend blant enkelte gravide som slanker seg for å føde små barn. Det er usikkert hvor utbredt dette er i Norge, men slanking under svangerskapet er ikke anbefalt.

– Det anbefales absolutt ikke å slanke seg eller begrense vektøkningen i svangerskapet. Dårlig vektøkning er forbundet med økt helserisiko for barnet, sier Brantsæter i Folkehelseinstituttet.

Kari Løvendahl Mogstad

Kari Løvendahl Mogstad, spesialist i allmennmedisin.

Foto: Kari-Anne Toth

Hun får støtte av spesialist i allmennmedisin, Kari Løvendahl Mogstad.

– Jeg tenker at dersom kvinner bevisst jobber for å legge på seg lite i svangerskapet, så er dette svært uheldig.

Hun legger til at de fleste har sunne svangerskap i Norge. Og det kan være både genetiske årsaker, kroniske sykdommer og andre faktorer som gjør at en kvinne legger på seg mindre enn anbefalt.

– Men når det er sagt, så må man ta på alvor at de som jobber med gravide rapportere om at det er et økende tema hvordan man skal holde seg slank og trent i svangerskapet, og i barseltiden for den del, avslutter Mogstad.