Hopp til innhold

Skattesjansen svært få kjenner til

Du får en ekstra skattesjanse – du må bare vite hvordan. Har du glemt å føre opp fradrag tidligere? Slik får du en ekstra sjanse.

Selvangivelsen

Bruk post 5.0 til å gi en forklaring på endringene du nå vil ha med fra tidligere skatteoppgjør.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Gry Nilsen

Du skal ikke bruke denne ekstrasjansen som en sovepose, sier Gry Nilsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Selvangivelsen

Skriv en forklaring i post 5.0.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skatteskrekk og fradragsangst kan ramme alle, og den forhatte selvangivelsen blir for mange et ark de bruker minst mulig tid på.

Men setter du av litt tid er det for de fleste ganske greit å kontrollere postene og føre opp manglende fradrag.

Og kommer du på endringer nå som du også burde ført opp i tidligere skatteoppgjør, finnes det en gylden mulighet til nok en gang å redusere skatten.

Gamle selvangivelsesendringer kan være gull verdt i år.

En sjanse til

– Hvis du ikke har brukt klageretten, har toget gått – det er hovedregelen, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Når skatteoppgjøret kommer er det din plikt å kontrollere alle beløp, og klage på eventuelle feil innen de fastsatte fristene.

– Du må sjekke skatteoppgjøret opp mot selvangivelsen og dersom du finner feil må du klage innen fristen, påpeker Nilsen.

I tillegg finnes det en ekstramulighet for å gjøre opp gamle feil:

  • Med en såkalt “summarisk endring” kan endringer for de to siste inntektsårene tas med i årets selvangivelse.
  • Dette gjelder for tillegg eller fradrag som netto ikke overstiger 30.000 kroner, disse kan føres opp i årets selvangivelse.
  • Er endringene større enn dette kan du skrive et brev til skattemyndighetene og be om at ligningen for 2011 endres, men Skatteetaten er ikke pålagt å endre ligningen ettersom klagefristen har gått ut.

– Oppdager du ting nå i år som gjelder for i fjor, eller tidligere år, kan du dermed gjøre noe med det nå, oppfordrer Nilsen.

Skriv en forklaring

Oppdager du at foreldrefradraget var 6000 kroner for lavt i 2011 kan du skrive det opp under «poster som ikke er forhåndsutfylt», eller øke beløpet på riktig post i år.

– I tillegg er det viktig at du gir en forklaring i post 5.0 og ber om at dette tas med i år, forklarer skatteeksperten.

Du trenger ikke sende et eget brev, kun føre opp en av de to variantene på selvangivelsen.

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, men det er viktig å skrive at du kan dokumentere det og hva slags dokumentasjon du har.

– Kommer du på noe du glemte å føre opp for fem år siden er det ikke noe poeng å legge til det nå. Det finnes endringsmuligheter inntil ti år tilbake i tid, men det forutsetter vanligvis at det er større beløp det dreier seg om. Selv da får du ikke alltid endret gamle ligninger. I praksis får du nok ikke endret enkeltfradrag fra ti år tilbake, påpeker Nilsen.

Skatteetaten opplyser at en ligning i utgangspunktet kan endres i ti år, men det er begrensninger i denne adgangen. Bestemmelsen som regulerer fristene for endringer er tatt inn i ligningsloven § 9–6.

Ønsker eget brev

– Siden endringen gjelder tidligere inntektsår, vil vi at skattyter gjør dette i et eget brev til skattekontoret, og ikke via selvangivelsen for 2012 som nå skal leveres, sier skattedirektoratets seksjonssjef Anita Grini til NRK.no.

Der skattyter klager mer enn ett år etter ligningen ble lagt ut, må skattekontoret vurdere hvilken betydning det skal få for klageretten at klagen er kommet så sent.

I den vurderingen skal skattekontoret legge vekt på de samme hensynene som når de ønsker å ta opp en ligning til endring når det ikke er klaget.

– Skattekontoret må da vurdere om det er grunn til å ta saken opp til behandling under hensyn til blant annet spørsmålets betydning, skattyterens forhold, hvor godt opplyst saken er og den tid som er gått, legger hun til.

Les skattereglene for inntektsåret 2012 her

Best å si ifra selv

Selvangivelsen

Har du ingen endringer trenger du heller ikke levere.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Derimot er tiårsregelen ikke noe Skatteetaten går etter i sømmene.

– Oppdager skattemyndighetene feil i tidligere oppgjør blir du straffet med tilleggsskatt og renter på beløpet for inntil ti år tilbake, advarer hun.

Finner du feil som skattemessig ikke gagner deg, men kanskje heller fører til mindre penger tilbake eller en større baksmell, er det bedre å si ifra selv enn å sjanse på at det ikke oppdages.

– Hvis du for eksempel glemte å opplyse om at du solgte noen utenlandske aksjer eller aksjefondsandeler i fjor, lønner det seg å føre opp det, sier Nilsen.

Gir du beskjed nå, må du bare skatte av beløpet, og betale renter på skatten. Oppdager Skatteetaten i ettertid at du ikke har gitt disse opplysningene, vil du i tillegg måtte betale tilleggsskatt på opp til 60 prosent av det opprinnelige skattebeløpet.

– Det kan fort bli veldig dyrt for deg når det oppdages, understreker Nilsen.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)