Hopp til innhold

Fradragene du må føre opp selv

Ikke stol på at Skatteetaten har kontroll på inntektene og fradragene dine. Gå grundig gjennom postene og finn flere fradrag.

Sjekker fradragene på selvangivelsen

Få minutter foran postene kan faktisk utgjøre forskjellen på baksmell og penger til gode.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Gry Nilsen

Normalt sett vil det ikke ha noe å si hvem av dere lånet står på. Men i enkelte tilfeller, der den ene parten tjener veldig lite, bør lånet og rentene stå på den som tjener mest, forklarer Gry Nilsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Anette Bjerke

Det er cirka 413.000 skatteytere som får selvangivelsen kun elektronisk, men alle kan sjekke den elektroniske versjonen fra 20. mars, sier Anette Bjerke.

Foto: Skatteetaten

Denne uken kan du sjekke selvangivelsen, enten elektronisk eller som papirutgave.

Under «Foreløpig beregning av skatter og avgifter» står summen du enten har til gode eller må betale inn.

Men husk at ordet «Foreløpig» betyr at dette tallet vil endre seg dersom du endrer på opplysningene.

LES OGSÅ: 40.000 snyter på skatten med vilje

Riktig skatteklasse

Plassering i riktig skatteklasse utgjør hele 12.208 kroner i skatt.

– Personfradraget på 43.600 kroner er noe alle får når skatten beregnes. Men dersom du er i skatteklasse 2, dobles dette fradraget, sier Gry Nilsen. advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Du skal ha skatteklasse 2 hvis du er enslig forsørger, eller er gift og forsørger ektefellen.

Alle andre har skatteklasse 1, også gifte. Gifte er i klasse 1E, hvor bokstaven E betegner at du er gift.

– Uavhengig av hvilken skatteklasse du hører til, kan du få sykdomsfradrag dersom du har utgifter til varig sykdom eller lidelser som overstiger 9180 kroner, legger Nilsen til.

LES OGSÅ: Du kan klage på skatten

Gevinst og tap ved aksjesalg

– Fra og med i år er tap eller gevinst ved salg av enkeltaksjer forhåndsutfylt i selvangivelsen hvis det gjelder aksjer registrert i Aksjonærregisteret, forklarer Gry Nilsen.

– Dette har vi gjort fordi vi ønsker å forhåndsutfylte flest mulig av de opplysningen vi får inn, for å gjøre det enklere for skatteyter, sier Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten til NRK.no.

Selv om dette står oppført når du mottar selvangivelsen, er det like viktig at du sjekker disse opplysningene som de andre postene.

Hun legger til at dersom du har gevinst på salget, må du skatte av gevinsten, mens et eventuelt tap er fradragsberettiget.

LES OGSÅ: Det lønner seg å klage på skatten

Eiendom

Hvis du har solgt boligen din med gevinst, er gevinsten skattefri dersom du har bodd der ett av de to siste årene.

Da er heller ikke et eventuelt tap fradragsberettiget.

– Er salget derimot skattepliktig, kan du lage en egen oppstilling for å beregne gevinst eller tap, og før opp beløpet i selvangivelsen. Ved skattepliktig salg får du fradrag for blant annet meglerutgifter, forklarer Nilsen.

Ved salg av hytte, er en eventuell gevinst skattefri dersom du har eid og brukt hytta i minst fem årene, eller ha brukt hytta i minst fem av de siste åtte årene du har eid hytta. r

– Likningsverdien på bolig er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Pass på at den boligen du bor i er ført opp som primærbolig, anbefaler hun.

Det er også mange som leier ut hele eller deler av en bolig de eier. Dersom leieinntektene er skattepliktige, må også dette føres opp.

– Er du usikker på om leieinntektene er skattepliktige, bør du gi nærmere opplysninger. Skriv da at du er usikker på om de er skattepliktige og en begrunnelse for hvorfor du mener de er skattefrie, oppfordrer hun.

Som hovedregel er leieinntektene skattefrie dersom du leier ut deler av boligen du bor i, og du selv bebor minst 50 prosent av utleieverdien.

LES OGSÅ: 290.000 har feil i selvangivelsen

Arv, gaver, spillgevinster og lån

Arv, forskudd på arv og andre gaver på minst 100.000 kroner skal du selv føre opp.

– Arv og gaver er ikke skattepliktig inntekt, men det skal likevel føres opp i selvangivelsen som en forklaring på privatforbruket ditt, presiserer Gry Nilsen.

Du må levere inn et eget skjema for arv og gaver.

– Husk at verdien av gaven er en del av formuen din, legger hun til.

Har du fått spillgevinster på minst 100.000 kroner, skal også dette føres opp i selvangivelsen. Slike gevinster er ofte skattefrie, men kan være skattepliktige i noen tilfeller.

– Gebyrer ved nyetablering av lån og andre utgifter til banken, er forhåndsutfylt i selvangivelsen din. Men hvis du refinansierer lånet, og har utgifter til andre enn banken, må du selv føre det opp. Det kan for eksempel være takst og tinglysning av ny pantobligasjon, eksemplifiserer Nilsen fra Skattebetalerforeningen.

LES OGSÅ: Skattetriksene du bør lære deg

Reisefradrag gjelder også på sykkel

Reisefradrag er noe som vanligvis først er aktuelt når du har mer enn ca. to mil reisevei til jobben.

Fradraget er kroner 1,50 per kilometer.

– Har du fulltids jobb og vanlig femdagersuke, kan du gå ut fra 230 dager. Jobber du mindre, må du selv regne deg frem til hvor mange dager du har reist frem og tilbake til jobben, forklarer skatteeksperten.

– Fradraget får du uavhengig av om du kjører egen bil, sykler eller reiser kollektivt, forklarer skatteeksperten.

Det er den korteste distansen langs bilvei, eller med offentlige transport, som skal brukes.

– Det vil si at dersom du velger å kjøre en omvei fordi det tar kortere tid, kan du likevel bare ta med kilometerne fra den korteste distansen, understreker hun.

Har du utgifter til bom eller ferje på minst 3.300 kroner, og bruk av bil fører til at to timers kortere daglig reise, kan du også få fradrag for ferje og bom.

– Årsaken til at avstanden til jobben vanligvis må være minst to mil, er at bunnfradraget, eller ”egenandelen”, er på 13.950 kroner. Er for eksempel reiseveien fem kilometer, og du har vanlig femdagers uke, vil du ikke komme over bunnfradraget.

LES OGSÅ: Vil du betale for mye skatt?

Skatteetaten avgjør om du er pendeler

For å få pendlerfradrag, må du først finne ut om du skattemessig er pendler.

– Gi en grundig forklaring i selvangivelsen når du fører opp pendlerfradragene, forklarer Gry Nilsen.

Det er lettere å bli betraktet som pendler dersom du er gift eller er samboer med barn. Er du alene eller samboer uten barn, er det strengere vilkår.

Men det viktigste er at du forklarer grundig hvorfor du mener du er en pendler, forklarer Nilsen.

For å regnes som pendler må det være nødvendig at du bor borte fra hjemmet ditt, og har en pendlerbolig. Dersom du har muligheten til å reise til og fra jobb hver dag, enten med bil eller kollektivt, vil du ikke aksepteres som pendler.

– Betaler du pendlerleiligheten selv, fører du opp alle utgiftene til leiligheten i post 3.2.7. Men det er mer lønnsomt for deg å få arbeidsgiver til å betale pendlerleiligheten, anbefaler Nilsen.

I tillegg får du også fradrag for merutgifter til mat, etter en sats på 189 kroner per døgn. Dessuten er det fradrag for reise mellom arbeidsstedet og hjemstedet.

LES OGSÅ: Du kan få tilleggsskatt

Bistand, veldedighet og foreldrefradrag

Har du et fadderbarn som du betaler for fast, eller andre faste gaver til veldedige organisasjoner, vil gaven som oftest stå oppført.

– Hvis du har gitt minst 500 kroner i året til samme organisasjon, som ikke står i selvangivelsen, kan du få fradrag for dette. Men da må du kontakte organisasjonen, oppgi personnummeret ditt, og be om at de innberetter din støtte til skatteetaten.

Deretter må du selv føre opp det du har gitt på selvangivelsen, og samtidig gjøre oppmerksom på at du har bedt organisasjonen innberette.

Har du barn, får du et foreldrefradrag på maksimalt 25.000 kroner for første barn, og 15.000 kroner hvert av de neste barna under 12 år.

– Utgifter til barnehage eller SFO skal være forhåndsutfylt. Dersom utgiftene ikke når maksimalfradraget, kan du i tillegg føre opp fradrag for kjøring til og fra barnehage dersom dette er en omvei. Da får du fradrag for 1,50 kroner per kilometer, legger hun til.

LES OGSÅ: Du kan kreve lavere likningsverdi

Gjeld, valuta og renter

Har du en festetomt, må du selv føre opp ti ganger festavgiften som gjeld.

– Det er også mange som spekulerer i utenlandsk valuta eller tar opp lån i utlandet. Verken gevinst eller tap i utenlandsk valuta er forhåndsutfylt, presiserer hun.

Når det gjelder renter, står dette oppført dersom det gjelder et vanlig lån i norsk bank. Men har du et privat lån, et lån i en utenlandsk bank eller gjennom arbeidsgiver, må du føre opp gjelden og rentene selv.

– Samboere med felles boliglån må fordele renter og gjeld seg imellom, fordi lånet alltid vil stå oppført på bare den ene. Har dere to separate lån, vil begge ha hvert sitt lån oppført.

Ektefeller kan fritt fordele rentefradraget seg imellom.

– Normalt sett vil det ikke ha noe å si hvem av dere lånet står på. Men i enkelte tilfeller, der den ene parten tjener veldig lite, bør lånet og rentene stå på den som tjener mest, forklarer Nilsen.

LES OGSÅ: Dette var nytt i selvangivelsen i fjor