Hopp til innhold

Fem fradrag du kan spare mye på

Uten endringer kreves heller ingen levering. Men selv med mange skattekroner til gode, kan det være ytterligere tusenlapper å spare på de rette postene.

Viktige fradragsposter

Selvangivelsens post 3.2.8, 3.2.9 og 3.2.10 er viktige poster å kontrollere.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Thomas Tangen

Nytt i år er at de som leverer på papir tidligst kan få skatteoppgjøret 7. august, sier Thomas Tangen.

Foto: Baard Brinchmann / Skatteetaten
Trond Olsen

Vi ser sjelden at det er feil der fradraget for Boligsparing for ungdom (BSU) står oppført, men det skader ikke å sjekke “foreløpig skatteberegning” for å se at du har fått skattefradraget likevel, sier Trond Olsen fra Skattebetalerforeningen.

Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen

I dag får 3,9 millioner skattytere tilgang til selvangivelsen i Altinn.

– Samtidig begynner utsendelsen i posten. Vi oppfordrer alle til å sjekke alle postene, fylle ut det som mangler og sjekke fradragsmulighetene, sier Thomas Tangen, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten til NRK.no.

Mindre papirer

I år er det færre papirer en vanlig.

Skatteetaten har lenge ønsket at flest mulig kun skal motta selvangivelsen elektronisk, hvilket 580.000 har gått med på.

Det er også slutt på rettledningene som samtlige skattytere før har fått i posten.

– Vi laget en egen «fradragsveileder» som gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra på skatten. Huk av for spørsmål som gjelder deg, og se hvilke fradrag du kan ha krav på, oppfordrer Tangen.

Riktig skatteklasse

Det første du bør sjekke er om du som er enslig forsørger, altså ansvarlig for et barn under 18 år, står oppført i skatteklasse 2.

– Alle får et personfradrag, men forskjellen på personfradraget i klasse 1 og klasse 2 utgjør hele 12.968 kroner i spart skatt, sier Trond Olsen, advokat i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Dette er ikke synlig i en egen post, men du kan sjekke hvilken skatteklasse du står oppført i på første side i selvangivelsen, under fødselsnummeret.

– Står du oppført med feil skatteklasse skriver du det i post 5, tilleggsopplysninger, sammen med en begrunnelse for hvorfor du mener du står oppført feil, legger han til.

Foreldrefradrag

Post 3.2.10 berører ekstremt mange, da det gjelder alle med «fradragsbarn», altså barn under 12 år.

– Dette fradraget er forhåndsutfylt kun med utgifter til offentlige eller private barnehager eller skolefritidsordning. Bruker du privat barnepass eller privat dagmamma, eller har barn i en privat barnehage, må du fylle ut dette selv, understreker advokat Olsen.

Du får fradrag for utgifter inntil 25.000 kroner hvis du har ett barn, og 15.000 kroner for hvert av de andre barna.

Alle fradrag regnes ut fra en skattesats på 28 prosent. Har du ett barn med utgifter på 25.000 kroner, sparer du 7000 kroner i skatt (25.000 x 0,28 = 7000).

– Mange tenker ikke på at dersom du har to barn, men bare utgifter til barnepass for ett av dem, så får du fradrag som om du hadde kostnader til begge to, legger han til.

Hvis du ikke har nok utgifter til selve barnehagen for å få fradrag, kan du fylle på med omveiskilometer.

– Du får fradrag for 1,5 kroner per kilometer omvei du reiser mellom barnehagen og arbeidsplassen. Kjører du til og fra barnehagen før du drar på jobb, kan også det føres opp, forklarer Olsen.

Reisefradrag

Post 3.2.8 er for arbeidsreise og post 3.2.9 er for besøksreise i hjemmet for pendlere.

Dette legges samme hvis skattyteren har krav på begge deler.

Reisefradrag står ferdig utfylt hvis du har ført det opp tidligere.

Hvis du ikke har fått reisefradrag før, kan du likevel ha krav på det nå dersom du har flyttet eller byttet arbeidsplass.

– For å få fradrag må utgiftene overstige 13.950 kroner. Du trenger bare begynne å regne dersom du har mer enn to mil hver reisevei og jobber fulltid, skisserer Olsen.

Skatteetaten regner en fulltidsjobb som 230 arbeidsdager.

– Er det for eksempel bare 18 kilometer mellom arbeidsplassen din og der du bor, trenger du ikke bruke tid på å regne. Da vil du ikke komme over bunnfradraget på 13.950 kroner, forklarer han.

Skatteetaten legger kartets korteste reisevei til grunn for tomilsberegningen, men det spiller ingen rolle om du kjører selv, sykler, reiser kollektivt eller sitter på med naboen.

– Har du firmabil kan du også kreve fradrag for reise mellom jobb og arbeid, legger han til.

For pendlere med lang reisevei har reglene blitt noe bedre.

I 2011 måtte du kjøre over 35.000 kilometer før satsen gikk ned til 0,70 kroner per kilometer. I 2012 kan du kjøre hele 50.000 kilometer før den settes ned.

– Dette betyr at det nå er mulig å få et fradrag på 61.050 kroner med kjøring tilsvarende 50.000 kilometer, mot 49.050 kroner for samme distanse i 2011, har Olsen regnet ut.

Særfradraget

Har du en kronisk lidelse dokumentert av lege, og har merkostnader på grunn av sykdommen på minst 9.180 kroner, føres alle utgiftene i post 3.5.4 .

– Nytt i år er at dette kun gjelder deg som også fikk fradrag i 2010 og 2011. Har du nettopp fått en kronisk lidelse, er det dessverre for sent, presiserer advokaten.

Fradragsretten for merkostnader til transport, boligtilpasning og tannbehandling er også fjernet.

Utenlandsinntekter

Alle som har inntekter eller formue fra utlandet må sjekke at de ikke blir dobbeltbeskattet.

– Har du fått lønn, pensjon, utbytte eller har fast eiendom i utlandet som du har skattet av, og i tillegg skatter av det i Norge, kan du ha krav på nedsettelse av skatten her på disse skattekronene betalt i utlandet, avslutter Trond Olsen.