NRK Meny
Normal

Dette skal skattemyndighetene kontrollere i år

Hvert år tar skattemyndighetene stikkprøvekontroller av selvangivelsene. Sjekk hvilke temaer de skal se nærmere på i år.

Skattesjekk

Du kan bli skattesjekket. I år har skattemyndighetene blant annet tenkt å sjekke eiendom, store sykdomsutgifter, pensjonister og pendlere.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Øyvind Strømme

I fjor ila vi tilleggsskatt på flere tusen personer, sier skattedirektør Øyvind Strømme.

Foto: Skatteetaten
Gry Nilsen

Unnlater du å føre opp skattepliktige inntekter i selvangivelsen, blir du straffet om dette blir oppdaget, sier Gry Nilsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skattemyndighetene forklarer at de i år vil se nøye på på steder det ofte gjøres feil, som for eksempel

skatteytere som glemmer fradrag,

eller fører opp for mange fradrag.

– Kvaliteten i likningen er viktig for oss, og vi vil gjerne oppdage feil. Det er både til pluss og til minus for skatteyterne, opplyser han.

I år skal de blant annet sjekke:

 • Pendlere
 • Opphold utenfor hjemmet
 • Store sykdomsutgifter
 • Utlendinger med arbeidsopphold i Norge
 • Nordmenn med opphold i utlandet
 • Sokkelarbeidere i Nordsjøen
 • Pensjonister, og da særlig i forhold til den nye reformen
 • Eiendom
 • Deltakerliknende selskaper
 • Finansområder som aksjer og obligasjoner
 • Aksjonærregisteret
 • Erstatninger til barn

– Vi vil også ta stikkprøver blant de 275.000 vi ikke fikk med i grunnlagsdataene, legger han til.

Du kan få tilleggsskatt

Der det oppdages feil, kan det fort bli dyrt.

– De vi oppdager feil på får tilleggsskatt. Det kommer an på graden av feil hvor mye tilleggsskatt de får, men det er enten 30 eller 60 prosent, forklarer Strømme.

I fjor ila de tilleggsskatt på flere tusen personer, men oppdaget feil hos mange flere.

– Vi gjør rettelser i milliardklassen, men ilegger ikke tilleggsskatt på så mange, legger han til.

Å glemme å føre opp lønn er et typisk eksempel som kan føre til tilleggsskatt.

– Hvis arbeidsgiver sender inn lønns- og trekkoppgave for sent til at lønnen kommer med i selvangivelsen, er skattemyndighetene klar over at du har mottatt lønnen. Du har likevel plikt til å føre opp lønnen i selvangivelsen, forklarer skatteekspert Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Leter flere år tilbake

Der skattemyndighetene finner feil, graver de ofte lenger tilbake i tid enn akkurat årets selvangivelsen.

Har du gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan skattemyndighetene endre inntil ti år tilbake i tid.

– Det vil si at hvis det i år oppdages at du ikke førte opp en inntekt på 100.000 kroner i 2006, vil skattemyndighetene ta opp ligningen, ilegge tilleggsskatt, og du plikter å betale renter av skattebeløpet, understreker Gry Nilsen.

– Det skal mye til før vi går ti år tilbake, ofte går vi bare to eller tre år. Jo grovere feil vi oppdager, jo lenger graver vi, understreker Strømme.

Det er ikke alltid de går tilbake i det hele tatt, det hender også at de bare retter feilen.

– Er det en feil som gagner skatteyter går vi lenger tilbake enn om det er en feil som ikke gagner ham, legger han til.

Selvangivelsen er kun ditt ansvar, og selv om den er forhåndsutfylt er det viktig at du kontrollerer den nøye, da det er du som er ansvarlig for at opplysningene stemmer, og at ingenting mangler.

– Vårt inntrykk er at det gjøres feil og at mange ikke fører opp alle opplysningene, men det er mer uvitenhet enn bevisste feil. De fleste ønsker nok å gjøre det så korrekt som mulig, men det er uansett kjempeviktig at alle sjekker selvangivelsen nøye, avslutter han.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.