Vil at NRK-lisensen skal være et spleiselag

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget vil se på muligheten for at alle innbyggere over en viss alder skal være med på å finansiere NRK, uavhengig om de har TV eller ikke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til den foreslåtte modellen.

NRK Marienlyst, Oslo

De fleste partiene er enige om at det er behov for en ny finansieringsmodell av NRK, men de klarer ikke å bli enige om hvilken modell det skal være.

Foto: Ekroll, Anne Liv / NRK

Ifølge stortingskomiteens saksordfører Svein Harberg (H) er beregningene ganske enkle: Jo flere som er med og betaler, jo rimeligere blir det for den enkelte.

– Det er det spleiselaget vi mener alle skal være med på, sier han.

Han viser til at NRK er langt mer enn TV-sendinger.

– De er en sentral brikke i det demokratiske samfunnet som vi bygger. Alle nyter godt av det – både når det gjelder nyheter, et bredt mangfold av tilbud og ikke minst i beredskapssituasjoner har NRK en viktig rolle, sier Harberg.

Vil ha sosial profil

Komiteen ønsker en sosial profil på finansieringsmodellen. Det betyr at hvor mye man betaler avhenger av inntekten.

– De som har minst å betale med, betaler litt mindre. De som har mest, betaler litt mer, så betaler de fleste av oss midt på treet. Så er det opp til regjeringen å utrede hvordan dette skal gjøres rent praktisk, sier Harberg.

Arbeiderpartiet og Sp stemte imot forslaget i komiteen. Partiene er enig om at NRK skal sikres det samme reelle nivået av inntekter som de har i dag.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at det i komiteen er en bred støtte og oppslutning rundt NRKs oppdrag.

– Partiene skiller seg på finansieringsløsningen, men avstandene er ikke store der, sier han.

Tre modeller

I februar fjor ble det kjent at Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, ønsket å endre NRK- lisensen.

Målet er en mer teknologinøytral og øremerket medieavgift lisensen og at NRKs oppdrag skal gi større forutsigbarhet gjennom et styringssignal for en fireårsperiode.

Regjeringen har utredet tre finansieringsmodeller, og stortingsmeldingen til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) inneholder ingen anbefalt modell. Det har dermed vært opp til partene på Stortinget å bli enige om en modell som skal erstatte NRK-lisensen.

– Vi går inn for at NRK-lisensen skal bort. Den skal ikke lenger være knyttet til et TV-apparat. Lisenskontrollørene kommer ikke til å komme på døra fordi du har en TV. Derimot kommer vi til å innføre en øremerket medieavgift, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland rett før jul.

Krevende forhandlinger

Men det har vist seg lettere sagt enn gjort, og politikerne har tidligere måttet utsette fristen for å avgi en innstilling om stortingsmeldingen om NRK.

– Det har vært krevende å finne frem til en løsning her. Det er mange forskjellige ønsker, og alle partiene på Stortinget har vært med på samtalene, men et flertall har nå landet på noen kriterier som vi har sagt skal legges til grunn for regjeringens videre arbeid, sier Harberg.

I stortingsmeldingen omtales alternativene husstandsavgift, en øremerket skatt etter finsk modell eller øremerket skatt per person der lav inntekt eller andre kriterier vil kunne gi fritak. Det er altså denne siste modellen komiteen vil utrede nærmere nå.

Kulturstrøm

 • Skal samarbeide med Nasjonalmuseet

  Kathrine og Cecilie Fredriksen, døtrene til skipsreder John Fredriksen, har inngått et samarbeid med Nasjonalmuseet verdt flere hundre millioner kroner. De skal blant annet etablere en stor samling moderne kunst, skriver Aftenposten.

 • Ungt teater uten skjermdistanse

  – Det står bra til med teater for ungdom i Norge, mener NRKs teaterkritiker. Hun tar for seg to forestillinger om tabu, selvbilde og kvinnelig seksualitet som tar ungt publikum på alvor. Den ene i et nøkternt scenebilde med kun en avkledd skuespiller på scenen, «Dritt/La Merda» (bildet). Den andre i en overdådig scenografi der det ikke blir spart på noe som kunne ha referanser til romantikk, intimitet og sex, «Bare en våt munn». – Det er eksplisitt og avkledd, forestillinger som går rett inn i tematikk mange unge har en skjermdistanse til, sier Karen Frøsland Nystøyl. Hør anmeldelsene fra Heddadagene i Studio 2.

  Helga Guren i Dritt / La Merda
  Foto: Heddadagene/Rogaland Teater
 • Telenor må betale gigantgebyr

  Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet og opprettholder gebyret på 788 millioner kroner, som er det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge.