Hopp til innhold

Vil at NRK-lisensen skal være et spleiselag

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget vil se på muligheten for at alle innbyggere over en viss alder skal være med på å finansiere NRK, uavhengig om de har TV eller ikke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til den foreslåtte modellen.

NRK Marienlyst, Oslo

De fleste partiene er enige om at det er behov for en ny finansieringsmodell av NRK, men de klarer ikke å bli enige om hvilken modell det skal være.

Foto: Ekroll, Anne Liv / NRK

Ifølge stortingskomiteens saksordfører Svein Harberg (H) er beregningene ganske enkle: Jo flere som er med og betaler, jo rimeligere blir det for den enkelte.

– Det er det spleiselaget vi mener alle skal være med på, sier han.

Han viser til at NRK er langt mer enn TV-sendinger.

– De er en sentral brikke i det demokratiske samfunnet som vi bygger. Alle nyter godt av det – både når det gjelder nyheter, et bredt mangfold av tilbud og ikke minst i beredskapssituasjoner har NRK en viktig rolle, sier Harberg.

Vil ha sosial profil

Komiteen ønsker en sosial profil på finansieringsmodellen. Det betyr at hvor mye man betaler avhenger av inntekten.

– De som har minst å betale med, betaler litt mindre. De som har mest, betaler litt mer, så betaler de fleste av oss midt på treet. Så er det opp til regjeringen å utrede hvordan dette skal gjøres rent praktisk, sier Harberg.

Arbeiderpartiet og Sp stemte imot forslaget i komiteen. Partiene er enig om at NRK skal sikres det samme reelle nivået av inntekter som de har i dag.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at det i komiteen er en bred støtte og oppslutning rundt NRKs oppdrag.

– Partiene skiller seg på finansieringsløsningen, men avstandene er ikke store der, sier han.

Tre modeller

I februar fjor ble det kjent at Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, ønsket å endre NRK- lisensen.

Målet er en mer teknologinøytral og øremerket medieavgift lisensen og at NRKs oppdrag skal gi større forutsigbarhet gjennom et styringssignal for en fireårsperiode.

Regjeringen har utredet tre finansieringsmodeller, og stortingsmeldingen til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) inneholder ingen anbefalt modell. Det har dermed vært opp til partene på Stortinget å bli enige om en modell som skal erstatte NRK-lisensen.

– Vi går inn for at NRK-lisensen skal bort. Den skal ikke lenger være knyttet til et TV-apparat. Lisenskontrollørene kommer ikke til å komme på døra fordi du har en TV. Derimot kommer vi til å innføre en øremerket medieavgift, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland rett før jul.

Krevende forhandlinger

Men det har vist seg lettere sagt enn gjort, og politikerne har tidligere måttet utsette fristen for å avgi en innstilling om stortingsmeldingen om NRK.

– Det har vært krevende å finne frem til en løsning her. Det er mange forskjellige ønsker, og alle partiene på Stortinget har vært med på samtalene, men et flertall har nå landet på noen kriterier som vi har sagt skal legges til grunn for regjeringens videre arbeid, sier Harberg.

I stortingsmeldingen omtales alternativene husstandsavgift, en øremerket skatt etter finsk modell eller øremerket skatt per person der lav inntekt eller andre kriterier vil kunne gi fritak. Det er altså denne siste modellen komiteen vil utrede nærmere nå.

Kulturstrøm