Hopp til innhold

Høyre: Dette er slutten på NRK-lisensen slik vi kjenner den

Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefaler å erstatte dagens NRK-lisens med en fast avgift for alle landets husstander. Men forslaget møter motbør på borgerlig side.

Linda Hofstad Helleland og Tore Olaf Rimmereid

ALLE MÅ BETALE: Fredag overleverte Tore Olaf Rimmereid ekspertgruppens utredning om alternative finansieringsmodeller for NRK til kulturminister Linda Hofstad Helleland. Anbefalingen er å erstatte dagens TV-lisens med en husstandsavgift.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Fredag mottok kulturminister Linda Hofstad Helleland det såkalte Rimmereid-utvalgets anbefalinger om fremtidig finansiering av NRK.

– Nå skal vi vurdere de ulike alternativene, og komme tilbake til Stortinget med en konklusjon rundt hva vi tror vil sikre NRK stabil finansiering i fremtida, og samtidig bevare en høy legitimitet i befolkningen, sier Helleland til NRK.

Skeptisk til flat avgift

Kårstein Eidem Løvaas

SKEPTISK: Høyres Kårstein Løvaas mener en flat avgift rammer urettferdig.

Flertallet i utvalget anbefaler å erstatte dagens NRK-lisens med en fast avgift for alle landets husstander.

Men i Hellelands eget parti er det skepsis til å innføre en avgift som treffer alle.

– Jeg merker meg at utvalget var delt i anbefalingen sin, og det peker på at dette er et komplisert område. Men det er uansett etter alle solemerker begynnelsen på slutten for NRK-lisensen slik vi kjenner den i dag, sier Høyres mediepolitiske talsmann Kårstein Løvaas.

Han har flere motforestillinger mot den foreslåtte avgiftsmodellen.

– Det ene er at det er en ordning man ikke kan velge seg bort fra, slik man kan med dagens lisens, så den kan oppleves som urettferdig. Det andre er at den har en sosial utfordring. Jeg har allerede fått henvendelser fra privatpersoner som har valgt vekk NRK-lisensen av økonomiske grunner, og de er nå bekymret for hva som vil skje fremover, forteller Løvaas, som fortsatt holder døra på gløtt for å finansiere NRK direkte over statsbudsjettet.

Vil ha NRK-skatt

Også Venstre-leder Trine Skei Grande kritiserer den sosiale profilen på Rimmereid-utvalgets anbefalte finansieringsmodell.

– Jeg synes det er urettferdig at jeg med min inntekt skal betale like mye som min mor som er minstepensjonist, har én TV og ikke bruker nettet i det hele tatt. Det kan også undergrave lisensen.

Hvis Grande fikk bestemme, hadde NRK-lisensen blitt erstattet med en egen skatt, slik man gjør i Finland.

– Jeg synes dette er en veldig gammeldags modell å tenke avgift på. Det beste tror vi hadde vært å legge en liten promille inn i skatten, slik at du hadde betalt ut fra hva du tjente. Det hadde vært forutsigbart for folk.

Vil betalingsfinansiere NRK

Ib Thomsen

SKEPTISK III: Husstandsavgift gjør publiums valgfrihet mindre, mener Fremskrittspartiets Ib Thomsen.

Foto: Stortinget

Fremskrittspartiets Ib Thomsen støtter Løvaas i at husstandsavgift vil gi publikum mindre valgfrihet.

– Man kan velge vekk fjernsyn, men ikke husstanden sin. Så valgfriheten blir i hvert fall ikke større.

Mens utvalgets oppgave har vært å finne modeller som skal gi NRK noenlunde samme vilkår som dagens lisensordning, vil Thomsen og Fremskrittspartiet gå mer radikalt til verks.

– Jeg mener at staten får betale for det de bestiller av NRK, som nyheter, og at annet innhold kan betalingsfinansieres, sier Thomsen.

Kulturstrøm