Vikingskip veies for første gang

Hvor mye veier et vikingskip? Det er det ingen som vet ennå. Men nå skal Osebergskipet veies – og publikum skal få tippe vekten.

Vikingskip

Vikingskipene skal veies før de flyttes inn i nytt museum, som er planlagt vegg i vegg med Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.

Foto: Mårten Teigen

Det er 115 år siden Osebergskipet ble gravet ut på Sem i Vestfold, men ennå er det ingen som vet hvor mye det velbevarte vikingskipet fra år 820 veier.

Men nå skal skipet opp på vekta, og i den forbindelse kan publikum kan gå inn på Vikingskipshuset hjemmesider og gjette hvor mye det veier.

De gir samtidig noen hint på veien:

  • Skipet er 21,5 meter langt og 5 meter bredt.
  • Skipssiden består av 12 bordganger i eik, de fleste er 2-3 cm tykke.
  • Om bord i båten ligger det 30 årer, en landgang og en gammel tønne.
  • Skipet består av ca. 90 prosent originalt treverk. Resten er erstattet av nyere treverk.

Skal flytte

Bakgrunnen for at Osebergskipet skal veies, er at det skal klargjøres for å flyttes inn i det planlagte nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.

– Å veie et vikingskip er en komplisert prosess, forklarer konservator David Hauer, som er opptatt med å sette på støtter under skipet i forbindelse med at det skal løftes opp én millimeter.

veing

Vikingskipene skal løftes en millimeter opp fra bakken for å veies.

Foto: Mårten Teigen

Veiingen skal foregå over lang tid: Først noen dager for å finne en vekt. Så skal det være koblet mot teknisk utstyr i et helt år for å kunne se hvordan tyngden på skipet endrer seg.

Man vet nemlig gjennom tidligere forskning at skipene er i bevegelse der de står nå. Dette skyldes at folk beveger seg rundt i museet.For mye støv

I forbindelse med flyttingen til nytt museum har det vært jobbet lenge med å sikre vikingskipene og tilbehøret som ble funnet sammen med dem. Nå gjenstår bevilgningene fra Stortinget til byggestart, og planen er at det nye museet skal stå ferdig i 2023.

Kunnskapsdepartementet opplyser til NRK at sikringsprosjektet snart er ferdig og at det nå gjenstår en startbevilgning for å kunne starte byggingen.

vikingskip

Vikingskipene scannes og undersøkes.

Nødvendig å vite vekten

De store skipene skal fraktes gjennom åpninger i veggen i det nåværende museet og inn i det nye bygget som etter planen skal reises vegg i vegg. Under den transporten må ingenting gå galt.

Lenge har det vært jobbet for å finne nye metoder for å bevare både skip og gjenstander. Flere internasjonale forskere har deltatt i dette arbeidet. For skipene har sprekker og gjenstandene som i sin tid ble konservert med alun (sulfater) er i ferd med å falle fra hverandre og smuldre opp.

- Derfor er vekten på et vikingskip ikke bare morsomt å vite, men også nødvendig å vite for at man skal vite hvordan de kan løftes og fraktes uten at nasjonalskattene går i stykker, forklarer Torunn Klokkernes ved Kulturhistorisk museum.

Kulturstrøm

  • Rivera døydde av drukning

    Obduksjonen av den amerikanske Glee-stjerna Naya Rivera viser at ho døydde av drukning, melder Reuters. Styresmaktene har konkludert med at drukninga skuldast ei ulukke med båt på Piru-innsjøen ved Los Angeles.

  • Lager et eget kart for kystkulturen

    Et eget kystkulturkart skal sørge for at viktig historien ikke går i glemmeboka hos nye generasjoner. I Risør har alltid trebåtbygging og kystkultur stått sterkt: