Hopp til innhold

Arkitekter reagerer på rivningsvedtak: – Regjeringen burde bevart begge byggene

Norske arkitekters landsforbund er kritiske til at Y-blokka i regjeringskvartalet rives. – Disse to byggene hører sammen, mener arkitekt Kim Skaara.

Y-blokka

MÅ VIKE: Y-blokka, med sin karakteristiske veggutsmykning av Carl Nesjar og Pablo Picasso, kommer til å bli revet. Regjeringen forsikrer om at kunsten vil bli bevart.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Kim Skaara

HELHET: – Y-blokka og Høyblokka hører sammen. De er planlagt og bygget som en helhet, sier Kim Skaara, president i Norske arkitekters landsforbund.

Foto: Arkitektur.no
Jørn Holme

HØYBLOKKA VIKTIGST: Riksantikvar Jørn Holme er fornøyd med avgjørelsen, selv om han i utgangspunktet ønsket å verne også Y-blokka.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Vi er glade for at regjeringen har besluttet å bevare Høyblokka. De har jo truet med å rive den tidligere. Men vi er også betenkt over at de ikke ser helheten, hvor Høyblokka og Y-blokka ses i sammenheng, sier Kim Skaara, president i Norske arkitekters landsforbund.

Han mener de to byggene, oppført i samme epoke og tegnet av samme arkitekt, hører sammen.

Les: Har bestemt seg for å bevare Høyblokka

– Rent arkitektonisk er disse planlagt og bygget som en helhetlig løsning. Disse byggene er et av de beste eksemplene på modernismen i Norge, og den felles utformingen og rommet mellom dem er viktig å ta vare på, mener Skaara.

Les: 22. juli-støttegruppa glad for avgjørelse om Regjeringskvartalet

Rives av sikkerhetsgrunner

På pressekonferansen i dag kunngjorde fortalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen mener det er nødvendig å rive Y-blokka av sikkerhetsgrunner.

– Det er vanskelig å sikre Y-blokka på en god måte. Den gir også en dårlig utnyttelse av tomtearealene. Vi ønsker et mest mulig grønt og åpent regjeringskvartal, og det er vanskelig å få til dersom vi beholder Y-blokka, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner lover at kunsten i Y-blokka, som ble oppført i 1969, skal tas godt vare på.

Veggen ut mot Akersgata er utsmykket med verket «Fiskerne» av Carl Nesjar og Pablo Picasso, som er sandblåst direkte på veggen. På veggen i foajeen finnes verket «Måken».

Arkitektonisk helhet

Flere fremhever imidlertid at de to byggene henger sammen arkitektonisk: Begge er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, og samspillet mellom de to bygningene var en av grunnene til at akkurat hans plan ble valgt i arkitektkonkurransen for nytt regjeringsbygg som ble avholdt i 1939.

Statsbygg skriver på sine nettsider om regjeringskvartalet at Y-blokka «må ses i sammenheng med H-blokken og vannspeilet mellom dem».

Kim Skaara tror at en åpen arkitektkonkurranse ville framskaffet forslag til gode løsninger som beholdt begge byggene.

– Byggene er viktige både for den arkitektoniske epoken de representerer, og de har begge integrerte kunstverk. Begge byggene er eksempler på moderne betongbruk. I det hele tatt er det mye som taler for å se dette i en sammenheng, mener Skaara.

Riksantikvaren: Lettet og glad

Riksantikvar Jørn Holme har tidligere tatt til orde for å bevare både Høyblokka og Y-blokka, som begge er signert arkitekt Erling Viksjø. Han sier seg likevel fornøyd med regjeringens avgjørelse.

– Høyblokka er den desidert viktigste bygningen å bevare. Det er den som forteller hele historien om modernismens gjennombrudd i Norge etter krigen. Vi er veldig glad for avgjørelsen om å bevare Høyblokka, og vi tror også ettertiden vil berømme dem for det, sier Holme til NRK.

I en rapport til regjeringen i fjor fastslo han at begge byggene bør vernes, men vil likevel ikke kritisere beslutningen om å rive sistnevnte.

– Vi må respektere at Y-blokka er vanskelig sikkerhetsmessig, så vi må leve med den avgjørelsen, sier Holme.

Regjeringskvartalet
NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes om mulige reaksjoner om regjeringens planer om å rive deler av regjeringskvartalet.

TROR PÅ ARKITEKTPROTESTER: NRKs kommentator Agnes Moxnes tror regjeringen vil høste bred støtte for avgjørelsen om å bevare høyblokka. Samtidig vil de møte protester mot riving av Y-blokka.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ