Hopp til innhold

Riksantikvaren: Siste ordet om Y-blokka er kanskje ikke sagt

Y-blokka har ennå ikke fått det endelige nådestøtet, fordi Kommunaldepartementet må vurdere deler av saksbehandlingen på nytt. – Det er klokt og nødvendig, og kanskje er ikke siste ordet sagt i denne saken, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Demonstrerte foran Y-blokka

De som slåss for Y-blokka i Regjeringskvartalet har fått til en utsettelse. Y-blokka i Oslo er tegnet av Erling Viksjø og utsmykket av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Det fins bare et tilsvarende verk av Picasso, og det er i Barcelona.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Riksantikvaren har hele tiden vært imot riving av Y-blokka.

Ny riksantikvar utnevnt i statsråd

Riksantikvar Hanna Geiran

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Nå følger vi, og mange andre som er begeistret for denne bygningen, spent med, sa Geiran til Ole Torp.

– Vi har bedt om at rivingen blir utsatt, siden det er kommet inn nye momenter i saken, sa advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma tidligere i ettermiddag.

Han jobber for Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen, som forsøker å stanse rivingen av Y-blokka.

Dager fra fredning

Da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli, var Y-blokka bare dager fra et vernevedtak, og ville dermed ha havnet på en fredningsliste hos Riksantikvaren.

Helge Skogseth Berg

Advokat Helge Skogseth Berg

Dette mener advokat Berg at er blitt oversett i behandlingen av saken.– Det er også stilt spørsmål om vedtaket er i strid med FN-konvensjonen, som er overordnet norsk lov. Berg har påpekt at rivingen av Y-blokka kan være i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I så fall vil dette måtte gå foran norsk lovgivning, mener han.

– Det er prisverdig at departementet nå vil ta tak i dette og se på det på nytt, sier advokaten.

Statsbygg har ikke satt noen dato for når riving kan starte.

– Vi venter til alle formaliteter er i orden, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til NRK.

Må vurdere på nytt

Advokaten har derfor bedt om at departementet omgjør vedtaket. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt seg for at de må vurdere denne begjæringen.

– Vi har mottatt en omgjøringsbegjæring fra Fortidsminneforeningen, Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening. Vi skal nå behandle den saken. Den vil bli prioritert i departementet, skriver de i en epost til NRK.

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Vevle understreker at det ikke er besluttet å utsette rivingen fra departementets side.

Den praktiske konsekvensen av den nye behandlingen er likevel at rivingen blir ytterligere utsatt, fordi saksbehandlingen ennå ikke er avsluttet i forvaltningen.

Fylkesmannen har behandlet en anmodning fra Fortidsminneforeningen om å utsette rivingen. Fylkesmannen mente at rivingsvedtaket var gyldig, men ba departementet vurdere hele saken på nytt. En ny klage på rivingsvedtaket ligger nå hos Sivilombudsmannen.

Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Habilitetsspørsmål

Advokaten har også stilt spørsmål ved habiliteten til statsråd Monica Mæland, fordi hun har uttalt seg til NRK om de nye innspillene.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter i denne saken nå som skulle tilsi en fornyet vurdering. Så sent om i juni sluttet et stort flertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger, sa hun da.

Advokat Berg mener denne uttalelsen kan gjøre henne inhabil for den nye behandlingen.

– Det er stilt spørsmål ved departementets og statsrådens habilitet. Vi må derfor be om forståelse at vi ikke kan uttale oss mer om saken til denne vurderingen er gjort, skriver departementet.

Etter planen skulle rivingen av Y-blokka startet i oktober. Regjeringen sa i forrige uke at den ikke ville vurdere saken på nytt. Da hadde saken vært til behandling hos Fylkesmannen.

– Dette er positivt

Ola Harald Fjeldheim

Ola Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Foto: Pressefoto

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjellheim, er glad.

– Det er positivt at de vil se på saken på nytt, sier han.

Kulturstrøm

  • Sterke poplåter, men lite utvikling

    – Billie Eilish er i samme posisjon nå som Rihanna i sin tid var i. Hun kunne prøvd seg på hva enn hun ville, og fansen hadde slukt hva enn slags utvikling hun gjorde med glede og entusiasme. Da er det litt skuffende at dette albumet er artistens minst videreutviklede karrieresteg så langt, skriver musikkritiker Sofie Martesdatter Granberg om artistens nye album «Hit Me Hard and Soft».