Ingen endring i NRK-lisensen

Regjeringen foreslår at kringkastingsavgiften videreføres på samme nivå som i 2016. Kringkastingssjefen er overrasket.

Radiohuset med NRK-flagg

PÅ SAMME NIVÅ: Ingen økning av lisensen i år.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Det er ikke nødvendig å øke kringkastingsavgiften nå. Kringkastingsavgiften til NRK har økt mer enn den generelle prisstigningen de siste ti årene, samtidig som antallet lisensbetalere har økt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland, i en pressemelding.

Linda Hofstad Helleland

INGEN LISENSØKNING: Kulturminister Linda Helleland mener NRK ikke trenger økning i lisensen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Når man tar hensyn til både økt avgift og økt antall lisensbetalere, har lisensinntektene samlet sett økt med nominelt 1 831 millioner kroner, fra 3 581 millioner kroner i 2006 til 5 412 millioner kroner i 2015. Dette tilsvarer en økning på 51,1 prosent.

– NRK har gjennomført flere effektiviserings- og innsparingstiltak de siste årene. Inntektsutviklingen de ti siste årene, i tillegg til effektiviseringen NRK har vært gjennom, tilsier at det er økonomisk handlingsrom til å videreutvikle NRK innenfor nåværende utgiftsrammer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Overraskende

– Jeg er først og fremst overrasket i dag. Det er 7 mnd siden Stortingsflertallet uttrykte at NRK må ha en stabil finansiering, og få kompensert lønns og prisvekst. Når det ikke følges opp i dagens budsjettforslag, så er det uventet og overraskende, sier Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

OVERRASKET: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Foto: Anders Leines / NRK

NRK ba om 30 kroner ekstra i lisensavgift i år.

– De viser til at vi har effektivisert mye de siste årene. Vi har redusert bemanningen med mellom 3-400 mennesker, og når vi da ber om 30 kroner så innebærer det også fortsatt effektivisering. Når vi da får et forslag på bordet om null så får det større konsekvenser for hvordan vi løser innholdsoppdraget vårt, hvordan vi produserer norske innhold og for arbeidsplassen i NRK, sier Eriksen.

–Vil svekke norsk innhold

– Jeg imøteser spent en behandling i Stortinget, og så får vi se på det. Jeg stiller jo spørsmål om det er den riktige tiden å svekke evnen til å produsere norske innhold når vi står i en global konkurranse. Jeg mener det er et dårlig tidspunkt å gjøre dette på.

Eriksen sier at bransjen i store endringer. NRK må drive omstillinger og bygge ny kompetanse.

Men det er klart at når vi får null, så kommer det til å ha konsekvenser for antall ansatte i nrk, sier Eriksen.

Også NRKS journalistlag er skuffet

– Skuffende og overraskende dårlig lisensforslag. Null i påslag på lisensen og ingen kompensasjon for lønns og prisvekst er i strid med stortingsforliket i vår. Et slikt kutt vil gå ut over programtilbudet, sier NRKJ-leder Richard Aune.

– Bryter med forlik

Arbeiderpartiets Arild Grande sier til nettstedet Kampanje at han mener Helleland bryter med forliket som ble lagt frem av Kulturkomiteen på Stortinget i mars i år.

– Vi vil ta kontakt med andre partier for å presisere overfor kulturministeren at det hun har forslått med tanke på NRK-lisensen er et brudd med forliket om allmennkringkaasting, sier Grande til Kampanje.

LES: Professor:– Staten bør kompensere TV 2

Kulturstrøm

Flere kulturnyheter