Forsker mener det er like viktig å se TV-serier som å lese bøker

Bøker skal gjøre oss smartere, yngre og gi oss bedre språk. Men filmer og TV-serier kan gi samme nytten, mener en av landets fremste forskere på feltet.

Hivju Game of Thrones

BOKA ELLER FILMEN? «Game of Thrones» er både bok og tv-serie. Forsker mener hjernen din kan få like mye ut av å se tv-serien.

Foto: HBO Nordic

– Det er mange fordeler med boken, men boken har nok fått for stor status i tanken om hva som utvikler oss, sier Per Henning Uppstad.

Han er professor i spesialpedagogikk og jobber ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Uppstad har jobbet mye med hvordan lesing og språk påvirker oss og utviklingen vår. Både kognitivt og rent språklig.

– Det kan godt være at TV-serier og filmer kan gi samme nytten som bøker, mener han.

Per Henning Uppstad

Per Henning Uppstad er en av landets fremste professorer på temaet lesing.

Foto: Anne Lise Indrefjord / NRK

Lærer engelsk gjennom filmer og tv-serier

Leser du bøker lever du lengre, sier mange. Også forskerne.

Bøker skal forsinke aldringsprosesser i hjernen, forhindre stress og utvikle språket vårt. Uppstad er enig i alt dette. Men tror TV-serier og filmer kan gjøre mye av det samme.

– Hovedgrunnen til at bøker har fått denne statusen er fordi det er bøker det er forsket mest på. Jeg tror ikke unge i dag har blitt gode i engelsk fordi de leser mye bøker på engelsk. Det har de fått gjennom andre medier og plattformer, som for eksempel filmer.

Han mener at det utviklingen vår trenger mest, er å forstå og sette seg inn i andre menneskers tanker og følelser. Her mener han både filmer og TV-serier kan gi den samme innsikten.

Ikke bekymret over at få leser

Én av fire unge leser ikke noen bøker, utenom skolebøker og pensum. Det viser en undersøkelse utført av Norstat for NRK.

Men Uppstad er ikke bekymret. Han tror det handler om alder og hvor man er i livet.

– Unge har alltid hatt interesser som gjør at de ofte velger noe annet enn å lese bøker. Nå er faktisk noen av de interessene å sette seg inn i lange og ofte kompliserte historier i TV-serier og filmer.

Uenig med Uppstad

Det finnes noen som er uenig med Uppstad. En av dem er Mariann Schjeide, som er leder i Norsk Bibliotekforening.

– Nei, jeg tror ikke bøker kan erstattes av filmer og tv-serier. Bøker krever mer av oss og gir oss mer. Du mister blant annet en del av den språklige dimensjonen du får gjennom en bok.

Leder av Norsk bibliotekforening, Mariann Schjeide

Mariann Schjeide digger bøker. Hun er leder i Norsk Bibliotekforening.

– Det er en grunn til at mange ofte sier at «boka var bedre».

– Men hvorfor må vi lese?

– Det går selvfølgelig også fint med de som ikke leser bøker. I dag har det blitt mer legitimt å ikke lese bøker, så sånn sett er bøker et litt tilbakelagt snobberi. Men boken har en del fordeler, som at vi må visualisere historien selv mens vi leser.

– Har boken fått en litt for stor viktig og høyverdig plass, sammenlignet med filmer og TV-serier?

– Det kan godt være. Men personlig syntes jeg boken gir noe annet enn det andre kunstformer kan tilby.

Kulturstrøm