NRK Meny
Normal

Foreslår at eg og du skal finansiere norske dataspel

OSLO (NRK): Er du villig til å betale nokre kroner ekstra i avgift på dataspel? Det kan bli stoda om politikarane blir med på ei ny finansieringsordning som kan femdoble støtta til den norske spelbransjen.

Vålerenga-spelarar spelar Fifa

AVKOPLING MED SPEL: Like utanfor Vålerenga-garderoben på Valle Hovin i Oslo blir spel brukt som avslapping etter trening. Her spelar Jonatan Tollås Nation (t.v.), Christian Grindheim, Simen Kristiansen Juklerød og Markus Nakkim FIFA 17 – eitt av spela som kan bli nokre kroner dyrare.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

– Då er det avgjort, et gras! ropar Jonatan Tollås Nation til motstandarane etter siger i FIFA 17 – avkoplinga til Vålerenga-spelarane etter så å seie kvar fotballtrening.

Om forslaget til Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring får politisk støtte, blir fotballspelet FIFA eitt av mange spel som vil stige i pris.

Fredrik Sundt Breien

Fredrik Sundt Breien i Turbo Tape Games har vore ein del av Næringspolitisk råd dei to siste åra.

Foto: Thomas Due Sivertsen

– Vi vil ha eit påslag på 0,5 til 1 prosent på nettsal av internasjonale spel i Noreg. Det vil kunne femdoble finansieringa for bransjen, seier Fredrik Sundt Breien, dagleg leiar i bergensbaserte Turbo Tape Games.

I dag deler rundt 180 norske spelselskap på i underkant av 25 støttemillionar frå Norsk filminstitutt (NFI). Den føreslåtte ordninga ville sobert anslått kunne få inn 140 millionar – pengar som kan brukast til å utvikle nye, norske dataspel.

Bill.mrk. rik privat investor

I slutten av juni leverte rådet dei siste innspela til Kulturdepartementet og Næringsdepartementet.

Der blir det skrive at NFI-ordninga for spelbransjen «ikkje maktar å bidra til finansiering av dei verkeleg store produksjonane som dei vi ser i Sverige og Finland».

– Noverande ordning er heller ikkje omfattande nok til at den trekkjer til seg private investeringar, seier rådet.

– Med investeringsbriller på forstår eg godt at det kan vere risikabelt å investere i norsk spelproduksjon. Ei ordning med meir finansiering i botnen vil gi større tryggleik for private investorar, meiner Breien.

Bjørn Stray

Investor Bjørn Stray i Northzone omtalar spelbransjen som notorisk vanskeleg å investere i.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

– Positivt med offentleg aktivitet

Bjørn Stray, grunnleggar av venturekapitalfondet Northzone, er éin av dei norsk spelbransje vil gjere seg vakre for.

– Vi har ei investering på 100 millionar i eit finsk spelselskap og investeringar i amerikanske og britiske spelselskap på 70 millionar, seier Stray, sitjande i stova på Nordberg i Oslo.

Manglande risikosikring for investorar, kombinert med at norsk spelbransje framleis er relativt liten, gjer at investoren ikkje har gått tyngre inn i Noreg.

– For oss er det positivt at det offentlege sett i gang aktivitet som gjer at nokre lukkast og nokre mislukkast. Då kan vi som investor gå inn i selskapa som fungerer, fortel Stray.

Alf Inge Wang

Spelprofessor Alf Inge Wang ved NTNU er litt skeptisk til å pålegge forbrukarane ei ekstraavgift.

Foto: Kai Torgeir Dragland, NTNU

Skeptisk ekspert

Spelprofessor ved NTNU Alf Inge Wang er positiv til auka offentleg støtte til norsk spelbransje, men er litt usikker på medfinansieringsforslaget.

– Det negative er at mange spelarar allereie synest spel er dyrt. Tendensen er eg litt redd for, seier Wang.

Spørsmålet er om dei som spelar faktisk ønskjer å støtte utvikling av norske spel. Nokre er nok villige til det, men andre er det ikkje, meiner Wang.

Breien i Turbo Tape Games meiner at norske dataspel-forbrukarar vil tole dei tre ekstra kronene eit nytt FIFA-spel eventuelt vil koste. Han får støtte frå spelentusiastane i Vålerenga.

– Om FIFA hadde kosta 499 i staden for 493 kroner så hadde ikkje det vore avgjerande, seier Jonatan Tollås Nation.

Vålerenga-spelarar spelar Fifa

Vålerenga-spelarane seier til NRK at dei er villige til å betale nokre ekstra kroner for å hjelpe norsk spelbransje.

Kulturstrøm

  • Romanfiguren Elling med dikt-debut

    Ingvar Ambjørnsen og Tom Stalsberg er aktuelle med samlingen «Leilighetsdikt for hjemløse», melder Cappelen Damm. Diktene er lagt i munnen på de to romanpersonene Elling og Alfons Jørgensen. Bøkene om Elling danner utgangspunkt for flere filmer, samt teaterstykker som settes opp i mange land.