Hopp til innhold

Meir engelsk i språket: – Det er nesten umogeleg å ikkje bruke engelsk

Tim Kristian har vakse opp med å sjå på internasjonale YouTube-stjerner. Det har påverka språket hans.

Sminkør og Youtubar Tim Kristian

Tim Kristian meiner ein verkar meir profesjonell når ein brukar norske ord.

Foto: privat

– På eit tidspunkt snakka eg nesten berre engelsk.

Men under ein samtale med ei veninne tidlegare i år, innsåg Tim Kristian (21) brått at dei snakka meir engelsk enn norsk saman.

– Kvifor snakka vi eigentleg engelsk saman? Vi har norsk som morsmål og bur i Noreg. Det høyrest også merkeleg ut for andre.

Då bestemte Tim seg for å ta eit oppgjer med språket.

– No snakkar eg berre engelsk når eg gløymer meg, og kan til dømes finne på å seie «Oh my gosh».

Det var VG som først snakket med Tim Kristian om at unge bruker mer engelsk.

Sjå heile debatten her.

Lever av sminke

Som skjønnheits-påverkar legg han ut innhald om sminke på sosiale medium og reklamar for diverse produkt. Dei er som oftast frå andre land og har difor engelske namn.

– Då er det lett å halde fram med å snakke engelsk når ein omtalar produkta, forklarer Tim.

Påverkar Tim Kristian reklamerer for krem

Tim Kristian brukar engelsk når han reklamerer for krem på YouTube.

Men dei fleste av dei over hundre tusen følgjarane hans er norske, og somme av dei er berre 9 år gamle og forstår ikkje så godt engelsk. Det tar han no i betraktning når han lagar videoar.

– Det verkar også meir profesjonelt når eg brukar norske ord, forklarer han.

Vi brukar meir engelsk

Engelske ord og uttrykk bli stadig ein større del av kvardagen til nordmenn. På restaurantar får ein engelske menyar og i mange reklamar snik det seg også inn engelske ord.

Det har også blitt ein større del av daglegtalen vår. I juni kunne vi sjå barnehagebarn i Ålesund som snakka engelsk då dei leika.

Fleire av ungane i Gnist barnehage på Hessa i Ålesund brukar engelsk når dei snakkar med kvarandre under i leik.

Fleire av ungane i Gnist barnehage på Hessa i Ålesund brukar engelsk når dei snakkar med kvarandre under i leik.

Og 17-åringen Marta Aspehaug synest at det i mange tilfelle er lettare å uttrykke seg på engelsk enn på norsk.

Då 9-18-åringar fekk spørsmål om kva språk dei brukte i sosiale medium, i forbindelse med Medietilsynet si Barn og medium undersøking i fjor, svara heile 32 prosent at dei brukte mest engelsk.

Og heile seks av ti sa at dei brukte mest engelsk når dei såg på YouTube, spelte og såg på film og TV.

– Norsk språk svekka

Åse Wetås som er direktør i Språkrådet, meiner det er openbert at barn blir betre på engelsk når dei er på sosiale medium og YouTube allereie frå 2-3-års alderen, for der møter dei mykje innhald på engelsk.

– Det er ikkje noko i vegen for at dei blir gode i engelsk. Utfordringa er at det er lite norskspråkleg innhald i spel, på YouTube og i store delar av kulturtilbodet som finst for dei unge, seier Wetås.

Ho meiner mangelen på norsk språk i underhaldninga fører til at det norske språket sin status blir svekka i dei aldersgruppene.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet

Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Foto: Moment Studio

– Då opplever dei ikkje at norsk språk er noko ein kan ha det gøy med på fritida når ein speler og er med vener. Det er ikkje noko i vegen for å spele på norsk, men då må det finnast spel som er på norsk.

I Medietilsynet si undersøking frå 2020 kom det fram at 17 prosent av 9-18-åringane som spelar brukar mest norsk når dei spelar og at denne andelen går ned med alderen og er lågast blant 17-18-åringane. Blant dei brukar berre 11 prosent norsk når dei spelar.

Direktøren meiner det er viktig å ikkje skulde på borna for at dei brukar mykje engelsk og påpeiker at engelsk også påverkar språket på universiteta og høgskulane.

I den høgare utdanninga blir nærare 50 prosent av masteroppgåvene no skrivne på engelsk og mykje av undervisninga er også på engelsk.

– Det er viktig at ikkje blir eit språk som ein berre brukar når ein snakkar om det nære, kjære og tradisjonelle, medan alt som omhandlar modernitet. arbeidsliv og kultur og underhaldning er på engelsk. Norsk skal vere i bruk i alle samfunnsområde.

I januar kjem det ei ny språklov, som seier at Norsk skal vere samfunnsberande og vere hovudspråket i Noreg.

Anglifiseringa av det norske språket blir også tema i Debatten klokka 21.20 i kveld på NRK 1.

Engelsk tar mer og mer plass. Naturlig utvikling eller trist utradering av språket vårt?

Engelsk tar mer og mer plass. Naturlig utvikling eller trist utradering av språket vårt?

Kulturstrøm

 • Ber USA utvise russiske journalister og ambassadør

  Avisen Wall Street Journal ber USA utvise den russiske ambassadøren og russiske journalister, som svar på pågripelsen av deres korrespondent i Russland, ifølge nyhetsbyrået AFP.

  – En utvisning av Russlands ambassadør til USA, samt alle russiske journalister som jobber her, er det minste vi forventer, skriver avisa i en lederartikkel.

  – Timingen av arrestasjonen ser ut til å være en nøye kalkulert provokasjon for å sette USA i forlegenhet og skremme utenlandsk presse som fortsatt er til stede i Russland, heter det videre.

  Det hvite hus har fordømt fengslingen av Gershkovich og advarer amerikanske statsborgere mot å reise til Russland. Amerikanere som alt befinner seg der, oppfordres til å forlate landet.

 • Vin- og spritflasker kan få advarsler

  Alkoholbruk kan gi økt risiko for en rekke sykdommer, og regjeringen vurderer å merke alkoholholdig drikke med en advarsel.

  Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i befolkningen, og størstedelen av de helsemessige og sosiale rusproblemene i samfunnet er knyttet til alkohol, slås det fast i Folkehelsemeldingen.

  En mulig merkeordning er et av tiltakene regjeringen ser på for å redusere alkoholbruken.

  Norge har satt som mål å reduseres skadelig bruk av alkohol med 20 prosent innen 2030. Det vil være utfordrende siden Norge allerede har tatt ut en stor del av gevinsten gjennom en restriktiv alkoholpoliti. Ikke desto mindre vil myndighetene arbeidere videre for å nå målet, heter det i meldingen, som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fram fredag.

  (NTB)