Dropper kuttet til kunstnerne

Etter det NRK erfarer blir det likevel ikke kutt i Statens Kunstnerstipend. Samtidig opprettholdes pressestøtten på 2013-nivå.

Kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey ville kutte i Statens Kunstnerstipend, men etter budsjettforhandlingene blir potten på 15 millioner stående.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Den blå regjeringen er nå enig med KrF og Venstre i statsbudsjettet for 2014. I de blås forslag til endringer i statsbudsjettet, foreslo kulturminister Thorhild Widvey (H) et kutt i Statens kunstnerstipend på 15 millioner.

Det førte til kraftige reaksjoner fra landets kunstnere, og siden forslaget kom i begynnelsen av november har det vært en voldsom mobilisering i Kunst-Norge.

Trosopplæring

Etter det NRK kjenner til, har de borgerlige partiene nå blitt enige om at Statens Kunstnerstipend blir stående, og kuttet på 15 millioner frafaller.

Nesten 1500 kunstnere har i år søkt seg til to stipendordninger som skulle erstatte garantiinntekten.

Stipendene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere er resultatet av en lang prosess med å finne ordninger som kunne erstatte garantiinntekten. Pengene som ble foreslått bevilget skulle gå til 53 stipender.

Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide

Trine Skei Grande (Venstre) og Knut Arild Hareide (KrF) har sikret en økning av kulturbudsjettet med 107.9 millioner i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget fra den blå regjeringen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I tillegg skal det gis 15 millioner kroner ekstra i støtte til trosopplæring i budsjettforliket mellom sentrumspartiene og regjeringen.

Totalt innebærer forliket med sentrumspartiene at kulturbudsjettet økes med 107,9 millioner sammenlignet med regjeringens forslag til endringer.

Mindre kutt i pressestøtten

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen må konstatere at økningen i kringkastingslisensen blir stående på 45 kroner – halvparten av det han ba om.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kuttene i pressestøtten blir heller ikke like omfattende som forventet, etter det NRK erfarer.

Pressestøtten blir kuttet med 26,5 millioner kroner mindre enn det de blå foreslo. Dermed blir pressestøtten på 307 millioner kroner i 2014 – altså omtrent identisk med pressestøtten som de rødgrønne delte ut i inneværende år.

Dette er langt unna hva regjeringspartiene gikk inn for i sine partiprogrammer. Høyre ville kutte støtten med 100 millioner, mens Frp gikk inn for 180 millioner mindre til avisene med produksjonsstøtte.

Likevel blir pressestøtten cirka 25 millioner kroner lavere enn hva de rødgrønne foreslo i sitt budsjett for 2014 like før de gikk av.

NRK-lisensen øker med 45 kroner

Påslaget på NRK-lisensen blir 45 kroner per lisensbetaler, slik de blå foreslo i sine endringer til statsbudsjett. Dette er 15 kroner mindre enn de rødgrønne foreslo, og 45 kroner mindre enn NRK ba om.

Det betyr at NRK-lisensen vil koste deg 2.729 kroner inkludert merverdiavgift neste år.

Den største påplussingen i forliket for kulturbudsjett, er at partistøtten økes med 30 millioner kroner.

Disse postene får også mer i forliket:

 • IKT i kirken: 10 millioner kroner
 • Reversering av kutt til scenekunstformål: 7,9 millioner kroner
 • Pilegrimssenter: 2 millioner kroner
 • Olav H. Hauge-senteret: 1,5 millioner kroner.

Kulturstrøm

 • Scenerøyk gjør musikere syke

  Én av fem musikere i orkestergraven hos Den Norske Opera og Ballett blir sykemeldt på grunn av røyk som brukes som effekt på scenen, skriver Klassekampen. Flere mener de har utviklet astma i voksen alder fordi de blir utsatt for store mengder scenerøyk.

 • Krigshelt i Brage-nominert bok døde

  Norges siste grenselos, Åge Aulie, døde onsdag. Han var hovedinformant for boka «Grenselosene» av Hege Kofstad. Aulie deltok aktivt i boklanseringen med godt besøkte foredrag. Han rakk å oppleve at boka ble nominert til Brageprisen. Aulie begynte som grenselos som åtteåring og ble 85 år gammel.

 • Markusplassen stengt grunnet flom

  Ordføreren i Venezia, Luigi Brugnaro, har valgt å stenge Markusplassen som følge av den høye vannstanden i byen. Han mener storflommen er en helserisiko for innbyggerne og anbefaler folk å unngå å reise. Vannstanden er nå 153 cm over normalnivå.