DOGA skeptisk til NRK-flytting

Norsk Design- og Arkitektursenter liker ikke trenden med store kulturinstitusjoner som flytter fra sine historiske bygninger.

Siri Holmboe Høiby

KRITISK: Prosjektleder Siri Holmboe Høiby i Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA) er kritisk til at NRK skal flytte.

Foto: NRK

Nasjonalmuseet, Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet og TV 2 er noen av de kjente kulturinstitusjonene som holder på eller skal flytte fra sine kjente bygg og inn i nye moderne lokaler.

I dag fortalte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at styret i NRK har vedtatt at rikskringkasteren skal lete etter et annet sted å holde hus.

– Dersom NRK skal lykkes med vårt oppdrag for publikum i Norge, må vi ha ambisjon om å være den mest moderne og innovative allmennkringkasteren i verden. Da trenger vi et bygg der vi kan utvikle organisasjonen, ta i bruk ny teknologi og jobbe på tvers. Disse kravene kan dessverre ikke Marienlyst møte, sa Eriksen.

Det liker ikke Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA), som mener det vil være kritisk for hovedstaden at store kulturinstitusjoner relokaliserer.

– Det som gjør det kritisk er at veldig mange kulturinstitusjoner i Oslo har annonsert at de skal flytte ut av sine bygg i det siste. At NRK tør å føye seg i den rekken nå, mener vi er kritisk for Oslo som by, sier prosjektleder Siri Holmboe Høiby i DOGA.

Kulturhistorisk verdi

Flyttedato er foreløpig ikke satt, men etter planen skal det være snakk om innen fem til ti år, dersom NRK klarer å få solgt den enorme bygningsmassen på Marienlyst i Oslo og at de selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.

Hva som da skjer med bygningene på Marienlyst er usikkert, men flere av bygningene er verneverdige. Blant annet radiobygget, som stod ferdig i 1950.

– Vi mener det er feil at NRK skal flytte fra Marienlyst fordi de bygningene her, som for eksempel Store Studio, er av høy arkitektonisk kvalitet og av høy kulturhistorisk verdi, sier Holmboe Høiby.

Sentrumsnært

Det er ikke bestemt hvor NRK skal flytte, men Eriksen signaliserte at det blir til et helt nytt bygg, som er sentrumsnært.

– Jeg tenker at vi skal være ganske sentralt i Oslo. Det er viktig for publikum og for dem som er kilder og skal delta i Dagsrevyen blant annet. Så jeg tenker at vi skal være relativt sentralt, men det er for tidlig å svare på, sier han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i studio for å fortelle om NRKs flytteplaner.

VIDEO: Marienlyst blir for stort og dyrt, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kulturstrøm