Hopp til innhold

Bankstifting kjøper Amedia

Sparebankstiftelsen DNB kjøper 100 prosent av aksjane i Amedia og legger eigarskapet til ei eiga avisstifting. Amedia eig heilt eller delvis 78 aviser.

Sparebankstiftelsen DNB kjøper Amedia

Sparebankstiftelsen DNB overtek alle aksjane i Amedia.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den nye eigaren kjøper alle aksjane i Amedia, og overtek aksjane frå LO, Telenor og Fritt Ord. Den formelle overtakinga er venta å skje i april.

– Vi gjer dette fordi vi lokalavisene er viktige aktørar i lokalsamfunnet. Dei er viktige for alt det andre vi driv med, seier administrerande direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.

Den nye eigaren overtek i første omgang dei 65 lokalavisene Amedia eig i Noreg. I tillegg eig konsernet Aviser i Russland. Stiftinga overtek desse når russiske styresmakter har godkjent ei slik overtaking, fortalde Støylen på ein pressekonferanse i ettermiddag.

Må drive lønsamt

Amedias konsernsjef Are Stokstad

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia er nøgd med den nye eigaren.

Foto: Ola Nymo Trulsen / NRK

Når dei overtek avisene, blir desse samla under ei eiga stifting som skal eige avisene. Sparebankstiftelsen DNB gir den nye stiftelsen eit lån for å gjennomføre kjøpet.

Støylen understrekar at avisene må drive lønsamt, og at avisene må sjølv finne forretningsmodellar som gjer at ein kan få finansiert journalistikken.

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia seier han gler seg over den nye eigaren:

– Dette gir eit langsiktig eigarskap i Amedia. Den nye eigaren har respekt for avisene som lokale samfunnsaktørar. Dette er ein god dag for både Amedia spesielt, og for norske lokalaviser generelt.

Ansatte i Romerikes Blad

Tilsette i Romerikes Blad følger pressekonferansen der oppkjøpet av Amedia blei kjent.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Ei av avisene som i dag har fått ny eigar er Romerikes Blad. Medlem i klubbstyret, Elisabeth Lunder, er glad for å ha fått ny eigar.

– Vi er først og fremst letta over at vi får ein norsk og solid finansiert eigar. Vi har opplevd stadige kutt i stillingar dei siste åra, og har lenge kjent på at vi ikkje får behalde dei ressursane vi sjølv skaper. Det håper eg at vi får i framtida.

Samfunnsaktør

Sparebankstiftelsen DNB blei oppretta i 2002, og eig i underkant av 10 prosent av aksjane i DNB. Utbyttet av desse aksjane blir brukt til ulike samfunnsnyttige prosjekt. Til no har dei brukt til saman 2,5 milliardar kroner på slike formål.

Stiftinga kjøper blant anna inn norsk og internasjonal kunst som dei låner ut til norske kunstmuseum.

Dei har også ei ordning der dei kjøper inn verdifulle strykeinstrument som dei låner ut til norske utøvarar, mot at dei stiller opp på konsertar og som instruktørar for unge musikkskuleelevar.

Og i mars opnar stiftinga også kulturhuset Sentralen i Oslo sentrum. Dette er dei gamle lokala til Christiania Sparebank som no er gjort om til kulturhus med fleire scener, kontor og møtelokale for kulturlivet.

Kulturstrøm

  • Fosse gjekk vidare til kortlista

    Jon Fosse har gått vidare til kortlista på fem bøker på den amerikanske prestisjeprisen National Book Award. Fosse er nominert for tredje band av Septologien VI-VII; «Det nye namnet» i kategorien omsett skjønnlitteratur. Vinnaren får om lag 100.000 norske kroner.