– Økt moms vil gjøre det dyrere for publikum

En ny utredning foreslår å øke momsen på kulturtilbud til normalsats, fra 12 til 23 prosent. Museumsdirektør mener det vil få store konsekvenser om forslaget blir vedtatt.

Frode Meinich, direktør ved Norsk Teknisk Museum

Direktør ved Norsk Teknisk Museum, Frode Meinich forteller at en eventuell økning i momsen vil gjøre at de må øke billettprisene.

Foto: Håkon Bergseth

På en pressekonferanse onsdag fikk finansminister Siv Jensen overlevert en norsk offentlig utredning (NOU) om fremtidens merverdiavgift (moms).

Der går utvalget bak rapporten inn for å øke momsen på blant annet museumsbesøk og billettinntekter fra idretten, fra dagens 12 prosent, til 23 prosent.

Det vil ifølge rapporten innebære en økning i inntekter til statskassa på 400 millioner kroner fra kultur- og idrettssektoren.

– Regningen sendes til våre besøkende

Frode Meinich, direktør ved Norsk Teknisk Museum, kan fortelle at en økning i momsen vil få alvorlige konsekvenser for dem.

– For oss betyr dette forslaget at vi for inneværende år måtte ha betalt omtrent 1,8 millioner kroner mer i moms. Denne regningen ville blitt sendt videre til våre besøkende i økte billettpriser.

Han er bekymret for at dette vil føre til at færre bruker museene, og tror det vil ramme sosialt skjevt i samfunnet.

– Når vi har dager med gratis inngang får vi en annen sosial profil på våre besøkende, og jeg er redd for at dette kan gjøre at vi mister mange som ikke har så mye penger i utgangspunktet.

Forenkle og skape mer forutsigbarhet

Vibeke Hammer Madsen

Utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen mener en endring i momsen vil forenkle og gjøre det forutsigbart for næringslivet.

Foto: Virke

Formålet med endringen skal være å forenkle regelverket og «synliggjøre hvilke tilbud som mottar støtte og hvor mye som mottas». Utvalgsleder, Vibeke Hammer Madsen, mener det vil gi forutsigbarhet for næringslivet.

– Ut ifra en totalvurdering mener vi at å legge oss på én sats er en betydelig forenkling og forutsigbart for hele næringslivet. Vi tror at det vil være mer holdbart over tid.

Utvalget mener at satsen for kultur og idrett bør økes til alminnelig sats. Og at støtte til kultur- og idrettstilbud bør ivaretas gjennom direkte bevilgninger over budsjettets utgiftsside.

Kommer ikke til å fjerne alle lav- og nullsatser

Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene fra utvalget, men finansminister Siv Jensen var tydelig på hva hun mente om en fjerning av alle lav- og nullsatser.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen gir et tydelig signal om at hun ikke ønsker å fjerne alle lav- og nullsatser på moms.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og er opptatt av å støtte opp om de hensynene som ligger bak både lav- og nullsatser i dag, sa Jensen da hun mottok anbefalingen fra utvalget.

– Jeg ser ikke for meg at regjeringen vil fjerne alle lav- og nullsatser, som utvalget foreslår.

Museumsdirektør Frode Meinich, er fornøyd med Finansministerens uttalelse, og håper regjeringen følger Jensens tone.

– Jeg håper de legger dette i skuffen, så vi kan opprettholde et rimelig nivå på billettpriser, eller velger å holde kulturmomsen der den er i dag.

Kulturstrøm

 • Få donasjoner til Notre-Dames

  Etter at katedralen i Paris ble herjet av brann for to måneder siden lovet flere franske milliardærer anselige donasjoner. Men ingen har oppfylt løftene, skriver SVT. – I stedet er det mindre donasjoner fra vanlige folk som finansierer gjenoppbyggingen

 • Ber om gode jubileumsinnspel

  Bystyret ønskjer forslag og innspel til korleis Stavanger sitt 900-årsjubileum skal feirast i 2025. Invitasjonen går både til private og til lag og organisasjonar. Bystyret løyver to millionar kroner både i 2020 og i 2021 til planlegginga.

  Domkirken i Stavanger
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Skipstunnel kan bli klar i 2025

  Verdens lengste tunnell for skip som er foreslått på Stadt kan tas i bruk i 2025, melder Kystverket, som mener kostnadene kan holdes innenfor rammene til Nasjonal transportplan. Storinget må vedta investeringen. Her kan du se flere bilder av Snøhettas forslag til tunnelen, 1,7 km lang.

  Stad skipstunnel
  Foto: Kystverket/Snøhetta