1700 NRK-tilsette ut i streik

1700 tilsette i NRK går ut i streik frå klokka 13 i dag. Det betyr eit sterkt redusert tilbod til publikum.

NRK i streik

Leiar i NRKJ, Richard Aune, seier dei ikkje hadde anna val enn å ta journalistane ut i streik.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Riksmeklar Torkjel Nesheim stadfesta like før klokka 12 at avstanden mellom partane var for stor. Forhandlingane var mellom arbeidsgivarorganisasjonen Spekter og Norsk Journalistlag.

– Det har ikkje vore reelle forhandlingar. Vi opplever at NRK ikkje har rikka seg ein tomme gjennom meklinga. NRK misbrukar frontfagsmodellen og nyttar denne som ei absolutt grense, i eit forsøk på å kneble dei frie forhandlingane. Dette er eit forhandlingsklima vi ikkje kan godta, seier leiar i Norsk Journalistlag NRK (NRKJ), Richard Aune.

Han legg til at dette er eit forhandlingsklima journalistane ikkje kan godta.

– Stor avstand

– Vi må redusere lønnsskilnaden mellom oss og andre store mediehus. Vi skal ikkje nå dei igjen på lønn, men vi godtek ikkje å tene 110.000 kroner mindre i året, seier han.

Aune seier det var stor avstand mellom partane.

– Dessverre var det ikkje mogleg å kome fram til ein avtale med NRKJ innanfor den same økonomiske ramma som dei andre. Dermed er forhandlingane brotne og NRKJ har teke ut medlemene sine i streik, seier forhandlingsleiar for NRK, Olav Nyhus.

Arbeidsgivarforeininga Spekter er kritisk til avgjerda om å ta ut 1700 NRK-medarbeidarar i streik.

Norsk Rikskringkasting NRK på Marienlyst

Tysdag morgon er det framleis uvisst om partane klarer å bli samde om ein avtale, og om det blir storstreik i NRK.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Beklageleg

– Det er beklageleg at Norsk Journalistlag vel å ramme tilbodet til publikum på TV, radio og nett med å streike. Alle ansvarlege partar i arbeidslivet er samde om at lønnsoppgjera skal gjennomførast i tråd med norma frå frontfaget, men dessverre deler ikkje Norsk Journalistlag denne oppfatninga, seier administrerande direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Det blir ikkje streik blant medlemene i organisasjonane NTL og MFO. Her kom organisasjonane fram til ein avtale med Spekter.

– Konstruktiv dialog

Norsk Journalistlag og LO Stat møtte måndag føremiddag arbeidsgjevarorganisasjonen Spekter hos Riksmeklaren, etter at det lokale lønsoppgjeret i NRK enda med brot for ei veke sidan.

Partane hadde frist til midnatt med å bli samde, og like før midnatt opplyste Riksmeklaren om at partane ville forhandle vidare på overtid.

– Det er ein konstruktiv dialog mellom partane. Det har vore noko bevegelse, men det er framleis avstand mellom partane, sa meklar Torkjel Nesheim seint måndag kveld.

I tillegg til auka løn, krev NJ likebehandling av tilkallingsvikarar og at NRK følger opp sine tilsette og sørgjer for oppdatert kompetanse.

Olav Nyhus: NRKs direktør for området juridisk, rettigheter og personal

Juridisk direktør Olav Nyhus i NRK seier det er uvisst kva NRK kan tilby publikum under streiken.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Ein streik vil ramme blant anna den tradisjonsrike sendinga på 17. mai. I tillegg vil streiken ramme NRK sitt tilbod både på radio, TV og nett. Direktør Olav Nyhus i Juridisk avdeling i NRK sa måndag føremiddag at det er uvisst kva NRK kan tilby publikum ved ei eventuell streik.

– Det er også slik at vi kan sende tidlegare produksjonar, så det er ei moglegheit vi har. Dette er noko vi må vurdere nærmare.

Sist det var streik i NRK, var i 2006. Då var dei NJ-organiserte tilbake på jobb etter åtte dagar, medan dei som var organisert i dei LO-tilslutta organisasjonane heldt ut ei vekes tid til etter det. I 1990 streika journalistane i NRK i 25 dagar.

Journalistane som har skrive denne artikkelen er medlemer av Norsk Journalistlag i NRK.

Kulturstrøm

  • Oslo-nedstengning skaper filmtørke

    Selv om kinoene i store deler av Norge er åpne, får de ikke vise storfilmer som «Heksene» av Roald Dahl og Oscar-nominerte «The Father». Årsaken er at Oslo fortsatt er nedstengt.

  • 153 aviser søker pressestøtte

    153 aviser over hele landet har søkt på de 370 millionene som Medietilsynet skal dele ut i pressestøtte i år. Fire aviser søker for første gang. Støtten skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet, både på papir og nett.

  • Kan få milliarder til kirkebygg

    Delingen av Opplysningsvesenets fond kan frigjøre flere milliarder kroner til vedlikehold av kirkebygg landet rundt. Delingen er en del av oppgjøret etter at staten og kirken har skilt lag og dreier seg eiendommer, utmark, prestegårder og penger.