NRK Meny

Dokumentarer om krigen

Den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940-45 forandret hverdagslivet til hele befolkningen. Matmangel og rasjonering rammet på forskjellig måte - avhengig av om man bodde i byen eller på landet, og hvor i landet man bodde. Sigrun Ballo Kvaran fra Vadsø og Torbjørn Alm fra Toten opplevde hverdagen i okkupasjonsårene dramatisk forskjellig. (1:4)
Norsk dokumentarserie. April 1940: I et skogholt sør for Lillehammer kjemper Olav Rødsbakken og kameratene hans for livet. Med kun ti skudd hver og noen sykler tar de opp kampen mot det tyske krigsmaskineriet. Nordmennene har fått løfter om øyeblikkelig hjelp fra engelske styrker, men når hjelpen endelig kommer viser den seg å være noe helt annen enn ventet. (1:3)
Den natten skilte bare to timer mellom liv og død, forteller Siegmund Korn (86). Vinteren 1942 var han ett av 13 jødiske barnehjemsbarn som unnslapp gasskamrene i Auswitch.(4:8)
Norsk dokumentarseie. Historien om den militære hjemmestyrken Milorg. Jens Kristian Hauge som var Milorgs leder fra 1942 forteller om arrestasjonene og tortureringen av de norske soldatene. Det gikk særlig hardt ut over hjemmestyrkene på Sørlandet hvor lederen Arne Laudal ble tatt og senere skutt på Trandumskogen. Milorg ble omorganisert og fikk kjærkommen hjelp fra Lingesoldater som kom over fra England. Det blir bygd opp nye grupper i Hallingdal og i Gudbrandsdalen, og treningen foregår for en stor del på skauen hvor sikkerheten i forhold til tyskere og norske angivere ble bedre. (2:3)
No. dokumentar i to deler. Kvinners arbeid og aktive innsats under andre verdenskrig var svært viktig. Hvem var de, og hvilke oppgaver utførte de? Og hvilke motiver hadde de for å involvere seg i krigen, tross fare for eget liv? De aller fleste har tatt med seg sine historier i graven. De forble tause, de ønsket ikke - eller fikk ikke mulighet til - å fortelle sine historier. Denne dokumentaren løfter frem kvinnenes glemte innsats under krigen, og viser at de tok ansvar og gjorde sin plikt på lik linje med mennene. (1:2)
Studentersamfunnet i Bergen og NRK inviterer igjen til forrykende forelesning fra Kvarteret i Bergen. Den aldri hvilende og alltid frittalende professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot byr på en ny historiekveld. Denne gangen er temaet krig. Dette skjer på 75-årsdagen for krigsutbruddet i Norge.
Norsk dokumentarserie fra 1985 (6:6) Historie er våre handlinger nå. Hva lært vi av krigen? Fiender ble venner - og venner ble fiender. En ny landsdel langt mot nord ble gjenreist. Men regissøren Knut Erik Jensens ble aldri ferdig med krigen og de filosofiske spørsmålene den førte med seg.
Dokumentarserie i seks deler. (2:6)
En spennende og interessant serie om andre verdenskrig, basert på unikt og restaurert arkivmateriale. 1940: Europa er i krig.Tyskland innleder blitzkrig mot Belgia, Nederland og Frankrike 10. mai. Noen dager senere heises hakekorsflaggene i Paris. London utsettes for massiv bombing, men Churchill nekter å gi opp kampen og søker støtte hos USA.
Norsk dokumentarserie. (6:6)
I det sjette og siste programmet om norske sjøfolks skjebne under og etter krigen, settes søkelyset på Norge som skips- og sjøfartsnasjon anno 1995. Det reises spørsmål om hvilke forutsetninger Norge har som stormakt på havet. I dag, ti år senere, reises samme spørsmål av et stadig minkende antall norske sjøfolk.