Hopp til innhold

Hør Quisling erklære statskupp i NRK radio

Kvelden 9. april 1940 bløffet Vidkun Quisling seg inn i NRK. Hør den historiske talen.

Rundt klokken 19.30 om kvelden 9. april 1940 holdt lederen av Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, en radiotale for det norske folk. Her erklærte han at han ville danne en nasjonal regjering og avsette regjeringen Nygaardsvold.

Det norske folk våknet til at tyske soldater var i ferd med å invadere landet den 9. april 1940.

Kongen og regjeringen hadde flyktet fra Oslo. Da benyttet Vidkun Quisling, leder for Nasjonal Samling, kaoset til å gjennomføre et overraskende statskupp – via radioen. I talen erklærte han at han ville avsette regjeringen Nygaardsvold og danne en nasjonal regjering.

– Bløffet seg inn

– Han bløffet seg vei inn i NRK, sier historiker og professor i medievitenskap Hans Fredrik Dahl.

Halv seks den kvelden, var NRKs studio blitt stengt ned av en tysk vaktavdeling. Én enslig soldat ble plassert utenfor lokalene.

Den tyske nasjonalsosialistiske embetsmannen Hans Wilhelm Scheidt ble sendt til NRK for å bane vei for Quisling. Scheidt var kledd i SA-uniform og hadde ingen problemer med å komme seg fordi vakten.

I resepsjonen ble han imidlertid stoppet av NRKs kontrollsjef og riksprogramsjef.

De spurte hvem som hadde godkjent Quislings plan om å avsette regjeringen. Scheidt svarte at dette var bestemt av tyske myndigheter.

– Scheidt viste en fullmakt som visstnok skulle være undertegnet i Førerens navn. NRK trodde derfor at Quisling sto i ledtog med den tyske okkupasjonsmakten, sier Dahl.

Dermed tillot NRK-sjefene at Quisling skulle få taletid på lufta. Verdens første statskupp i radio skjedde dermed i Norge denne dagen.

Vidqun Quisling ser gjennom en lupe sittende ved et skrivebord

«Nasjonal Samling er den eneste bevegelse som kan redde Norges frihet og selvstendighet» skrev Quisling i et flygeblad distribuert av Nasjonal Samling 8. april 1940.

Foto: Ukjent datering

Radiokupp

Klokken var 19.30 den 9. april 1940.

Vidkun Quisling proklamerte i sin radiotale en ny regjering med seg selv som stats- og utenriksminister.

– Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten med Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister, var beskjeden til det norske folk.

Han hevdet at den tyske regjeringen hadde tilbudt Norge «sin fredelige hjelp» etter britenes minelegging av norsk farvann, men at statsminister Johan Nygaardsvold «på uansvarlig vis hadde flyktet».

– Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet, erklærte Quisling.

I talen leste han også opp navnene på statsrådene i sin regjering.

Ble skrevet få timer i forkant

Vidqun Quisling

Talen var et sjokk for det norske folk. De trodde den nye regjeringen var en del av tyskernes maktovertagelse.

Radiokuppet kom overraskende.

– Quislings regjeringsproklamasjon og regjeringssammensetning ble håndskrevet på Hotel Continentals brevpapir en gang mellom klokken 12 og 14 den 9. april 1940. Det betyr at kuppet var nokså spontant, sier Dahl.

– Men på den annen side er det på det rene at Quisling så å si hadde listen over regjeringsmedlemmer klar.

Les også Dette er hodet til mannen som forrådte oss alle

bilde av hjernen til VQ

Hadde «utkoblingsknapp» – brukte den ikke

Kontrollfullmektig Gunnar Nygård i NRKs tidligere lokaler i Roald Amundsens gate i Oslo

Kontrollfullmektig sitter ved spakene i NRKs studio.

Foto: Bildearkivet NRK / Bildearkivet NRK

Etter å ha holdt den første radiotalen klokken 19.30, ga Quisling beskjed om at han ville gjenta talen klokken 22.

NRKs ledelse kom frem til at de ikke kunne annet enn å bøye seg for kravet.

– Det var overraskende og egentlig mot alle regler. NRK var til og med forberedt på at det var farlig å ha åpen linje, man hadde tenkt på at noen kunne begå et statskupp på den måten. Derfor fantes det en såkalt utsjaltingsknapp under bordet i studio. Det var en knapp hallomannen i studio kunne trykke på for å koble ut en eventuell inntrenger, sier Dahl.

Men denne knappen ble ikke brukt da Quisling krevde taletid.

– Man oppfattet ikke Quisling som en inntrenger, men som en som opptrådte på vegne av det tyske riket, sier Dahl.

Det ble gjort opptak av talen som ble holdt klokken 22. Det er det opptaket du kan høre i denne artikkelen.

AKTUELT NÅ