Valgomat 2013

Valgomaten er en tjeneste som viser deg hvilket politisk parti du har mest til felles med. Tjenesten består av en rekke påstander som du tar stilling til. Noen av påstandene er tilpasset de ulike delene av landet.
De nasjonale påstandene er laget av politisk redaksjon i NRK Nyheter. De lokale er laget av NRKs distriktskontor med saker fra Norges 19 fylker.

Valgomaten er basert på et utvalg av politiske saker og vil selvfølgelig ikke gjenspeile hele det politiske bildet.