Hopp til innhold

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Snusen blir dyrere. Flere hestekrefter i bilen blir billigere. Her er budsjettendringene som vil påvirke husholdningenes økonomi i 2014.

Avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen legger mandag frem sitt siste statsbudsjett

Avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen legger mandag frem sitt siste statsbudsjett. Johnsen er den finansministeren i nyere tid som har sittet lengst i stolen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Den rødgrønne regjeringen legger frem sitt siste forslag til statsbudsjett før Høyre FrP-regjeringen tar over styringen av landet.

Her er de viktigste endringene som påvirker husholdningenes økonomi i året som kommer.

Dyrere å eie hytte: Ligningsverdien på fritidsboliger foreslås økt med 10 prosent.

Billigere å flytte lånet: Tinglysningsgebyret som må betales ved låneopptak med pant i fast eiendom foreslås halvert fra 1060 kroner til 525 kroner fra nyttår.

Barnehage, makspris marginalt ned: Maksprisen for foreldrebetaling i barnehage økes med 30 kroner til 2360 kroner. Økningen er mindre enn den generelle prisveksten, noe som innebærer at regjeringen foreslår å gjøre barnehagebetalingen marginalt billigere.

Dyrere boliglån for statsansatte: Regjeringen foreslår at renten på boliglån i Statens pensjonskasse skal økes med 0,5 prosentpoeng. Det samme gjelder normrenten for billige lån i arbeidsforhold.

Fagforeningskontingenten: Fradraget for fagforeningskontingenten økes med 6,5 prosent fra 3850 kroner til 4100 kroner.

NRK-lisensen: Kringkastingsavgiften foreslås økt med 60 kroner til 2745 kroner.

Bolig: Må skatte av salgsgevinst ved delvis utleie av egen bolig:

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for gevinstbeskatning for salg av egen bolig som leies ut i deler av eiertiden.

Dersom man eier en bolig i 6 år og selv bor i den i tre år, blir det eksempelvis skatt på halve gevinsten.

Det blir ingen gevinstskatt dersom man selger en bolig som hvor man selv bor i hele eiertiden.

Personbeskatning, toppskatt: Innslagspunktet for toppskatten, trinn 1, foreslås økt til 527.400 kroner for 2014.

Toppskattens trinn to slår inn ved 857.300 kroner for inntektsåret 2014, dersom budsjettet vedtas som foreslått.

Over disse nivåene må skattebetalerne betale henholdsvis 9 prosent og 12 prosent i «straffeskatt». Satsene holdes uendret.

Personbeskatning, minstefradrag; Minstefradraget økes fra 40 til 42 prosent, mens maksfradraget økes til 84.150 kroner.

Skatteklasse 2 fjernes: Forslaget fra regjeringen innebærer at ektepar hvor en ektefelle har lav eller ingen inntekt får høyere skatt.

Bedriftsbeskatning, selskapsskatt: Skatten på bedrifters skattepliktige overskudd senkes fra 28 prosent til 27 prosent.

Selvstendig næringsdrivende får tilsvarende lettelser, ved at trygdeavgiften på næringsinntekt reduseres med 0,72 prosentpoeng.

Bilavgifter: Hestekrefter blir billigere. Effektavgiften i beregningen av engangsavgiften endres slik at det blir relativt billigere med flere hestekrefter i bil for 2014.

For bilmotorer som har høyere effekt enn ca. 95 hestekrefter, reduseres den økte avgiften per hestekraft med mellom 14,5 og 15,8 prosent.

Bilavgifter: Dyrere å forurense. Samtidig dreies bilavgiftene over mot å straffe høye uslipp av klimagassene CO2 og NOx hardere.

NOx-avgiften øker med hele 31,4 prosent fra første mg utslipp, noe som spesielt vil ramme dieselbiler med høye utslipp knallhardt i avgiftsberegningen.

CO2-avgiften økes med opptil 21,4 prosent for biler med høye utslipp. Det gjelder på utslipp over 230 g/km. Typiske familiebiler rammes i mindre grad av avgiftsendringene.

Det koster opp til 19.602 kroner å omregistrere en nesten ny bil i Norge. For 2014 kuttes omregistreringsavgiften med 11,1 prosent i gjennomsnitt. Næringskjøretøy og tilhengere får størst reduksjon i avgiften.

Dyrere snus og skrå: Regjeringen gjør det enda dyrere å være snuser. Avgiften på snus og skrå skrus også i år opp med mer enn den forventede prisveksten, som Finansdepartementet har beregnet til 1,6 prosent.

Snus og skrå får 2,1 prosent høyere avgifter neste år dersom den rødgrønne regjeringen får det som den vil.

På sigaretter og sigarer øker avgiftene med 1,7 prosent, om lag på linje med prisveksten.

Enda dyrere å eie bolig nummer to/utleiebolig: Regjeringen legger nok en gang opp til at det skal bli dyrere å eie en bolig nummer to, samt å eie næringseiendom. Målet er å dempe insentivene til å investere penger i eiendom.

Ligningsverdiene for sekundærbolig og næringseiendom økes med nye ti prosentpoeng, til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Endringen har relevans for dem som er i formuesskatteposisjon, som eksempelvis vil få 2200 kroner i høyere formuesskatt for en bolig verdt 2 millioner kroner i 2013.

Formuesskatten: Regjeringen øker bunnfradraget i formussskatten fra 870.000 kroner til 1 million kroner. Endringen innebærer at en person i full skatteposisjon får 1430 kroner i lavere skatt i 2014.

Formuesskatten betales av netto formue minus et bunnfradrag, med 0,7 prosent til kommunen og 0,4 prosent til staten. Satsene er uendret.

Arveavgiften: Fribeløpet i arveavgiften mellom barn/fosterbarn og foreldre økes til 1 million kroner. Sammenlignet med reglene som gjelder for 2013 vil en person som arver en million kroner neste år «spare» 39.800 kroner i avgift til staten.

Fra andre arvelatere blir besparelsen noe større, på grunn av høyere satser og samme fribeløp.

EKOM-tjenester betalt av arbeidsgiver: Regjeringen forenkler sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver til ett inntektstillegg på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes. De første 1000 kronene blir skattefrie.

Dagens budsjettforslag fra den avtroppende rødgrønne fra de rødgrønne vil ikke bli stående som den endelige fasiten for hvilke økonomiske regler som gjelder for 2014. Den påtroppende Høyre Frp-regjeringen må innen 8. november fremme forslag til budsjettendringer for Stortinget, i en tilleggsproposisjon.

Det blir garantert endringer.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.