Hopp til innhold

Dette sier statsbudsjettet om ditt fylke

Sigbjørn Johnsen (Ap) la frem sitt siste budsjett som finansminister. Dette har han gitt til ditt fylke.

Sigbjørn Johnsen
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

1. Østfold

I alt 475 millioner kroner er foreslått til modernisering av Øsfoldbanens Østre linje, som blir den første strekningen i Norge med nytt og moderne ERMTS signalanlegg.

I 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Nedre Glommaregionen. (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg).

2. Akershus

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge 344 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene. De skal også gi 7,8 millioner kroner til studieplasser ved den nye Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Det blir også bevilget 31,7 millioner kroner til å øke antall studieplasser på Høgskolen i Oslo og Akershus med 390 plasser.

I tillegg øker regjeringen tilskuddene til Akershus teater, Akershusmuseet og Henie Onstad kunstsenter med 1.7 milliarder kroner. Økningene er på henholdsvis 235 millioner, 842 millioner og 639 millioner kroner.

3. Oslo

1 349 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Av dette beløpet er 1 220 millioner kroner satt av til prosjektering, kjøp av grunn og forberedende anleggsarbeider med sikte på anleggstart i 2014, mens 129 millioner kroner går til videreføring av arbeidene med hensettingsspor (parkering for tog) ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

Regjeringen foreslår også å bevilge 24,3 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Oslo i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 255 studieplasser fra 2013 til 2014.

4. Hedmark

Regjeringen har foreslått å bevilge 2,1 milliarder kroner til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark.

Det skal også bevilges 75 millioner kroner til igangsetting av nytt arkivbygg på Tynset.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark.

5. Oppland

Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Gjøvik i 2011 og 2012. Det gir en økning på 55 studieplasser fra 2013 til 2014.

De foreslår også 1,2 milliarder kroner i 2014 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel.

6. Buskerud

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika får en bevilgning på 350 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 945 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene for 2014.

De forslår også å bevilge 40 millioner kroner til områdesatsing for Indre Oslo øst og Fjell i Drammen. Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling. Til Fjell i Drammen foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner.

7. Vestfold

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014.

1 330 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke. Strekningen omfatter 14,3 kilometer dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon bygges i fjell, med heis opp til Holmestrandsplatået. Stasjonen får to spor til plattform og to gjennomgående spor som tilrettelegges for hastighet inntil 250 km/t på hele strekningen. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres.

8. Telemark

Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Telemark i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014.

266 millioner kroner er satt av til bygging av ny E134 mellom Gvammen i Århus kommune og Hjartdal i Seljord kommune. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg, hvor 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Det legges opp til anleggstart i 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018, mot tidligere forutsatt i 2017.

9. Aust-Agder

Regjeringen foreslår å bevilge 11.6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder. Det skal også bevilges 4.5 millioner kroner til et nytt vitensenter i Arendal.

Regjeringen foreslår også å bruke 42.8 millioner kroner til regional utvikling. Dette inkluderer tilskudd både til kommunale og regionale næringsfond.

10. Vest-Agder

Regjeringen foreslår å bevilge 44,9 millioner kronertil regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond.

Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014.

11. Rogaland

Regjeringen foreslår å bevilge 13,1 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Stavanger i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014.

150 millioner kroner er foreslått til anleggsstart på den 1,6 kilometer lange strekningen E39 Hove – Sandved i Sandnes kommune.

12. Hordaland

For 2014 legges det opp til å tildele Bergen/Hordaland 162 millioner kroner i belønningsmidler gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene, forutsatt at byområdet overholder avtalen som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (Bergenregionen) inngikk med staten i 2011.

Det er også foreslått å gi 108 millioner kroner til E39 mellom Vågsbotn og Hylkje i Bergen kommune.

13. Sogn og Fjordane

Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014.

225 millioner kroner er foreslått til strekningene E39 Dregebø – Grytås og E39 Birkeland – Sande nord. De to strekningene blir bygget som ett prosjekt og omfatter: Bygging av vel åtte kilometer ny veg, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bru på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande.

14. Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har regjeringen blant annet foreslått å bevilge 604 millioner kroner til prosjektet E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen.

De skal også gi 66 millioner kroner til skredsikringsprosjekt langs E39 i Volda kommune.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 4,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Ålesund i 2014.

15. Sør-Trøndelag

Regjeringen foreslår å bevilge 27,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på310 studieplasser fra 2013 til 2014.

Regjeringen foreslår å bevilge 978 000 kroner for å videreføre studieplassene som ble tildelt Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i 2012. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til 2014.

222 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg.

16. Nord-Trøndelag

46 millioner kroner er foreslått til E6 Værnes – Kvithammar i Stjørdal kommune. Innenfor investeringsrammen for E6 er det også satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Nedre Fiskumfoss – Fiskemelv og til bygging av midtrekkverk og gang- og sykkelveg på strekningen Mære – Vist.

Regjeringen foreslår også å bevilge 115,7 millioner kroner til regional utvikling

17. Nordland

Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til Narviksenteret. Det skal også bevilges penger til å styrke videre satsing på grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna.

100 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord.

18. Troms

Regjeringen foreslår å bevilge 17,4 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 550 000 til Tromsø Kunstforening som er ny tilskuddsmottaker fra 2014. Tromsø Kunstforening har en kunsthallvirksomhet under etablering. Dette innebærer økt internasjonalt samarbeid, større faglig fordypning, en utvidet dialog med publikum og samfunnet, samt at kunstforeningen vil fungere som en kunnskapsarena og møteplass for det profesjonelle kunstmiljøet i regionen.

250 millioner kroner er foreslått bevilget til rassikringsprosjektet E6 Sørjosfjellet i Nordreissa kommune. Prosjektet omfatter bygging av 2,3 kilometer ny veg i dagen og en 4,7 kilometer lang tunnel mellom Langslettkrysset og Sørkjosen.

19. Finnmark

264 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes og er en del av utbyggingen av E6 vest for Alta. Samtidig er det forslått å gi 72 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør til prosjektet E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft.

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner.

Svalbard

Regjeringen foreslår å øke transportbudsjettet til Sysselmannen med 65,3 millioner kroner for å dekke merkostnadene til å leie to store redningshelikoptre. Regjeringen foreslår også å øke bemanningen med tre nye politistillinger fra 1. juli 2014. Dette vil sette Sysselmannen bedre i stand til å løse nye og større utfordringer innen redning, beredskap og inspeksjon.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 65 millioner kroner til jordobservatoriet i Ny-Ålesund, dette er en økning på 42,5 prosent fra 2013-budsjettet.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.