Andre nyhende

  • Framleis låg arbeidsløyse

    923 personar i Sogn og Fjordane står heilt utan arbeid ved utgangen av oktober. Det svarar til 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 66 færre enn på same tid i fjor. På landsplan er arbeidsløysa på 2,7 prosent, det er ein auke på seks prosent samanlikna med same periode i fjor. Sogn og Fjordane har framleis klart lågast arbeidsløyse i landet.

  • Vil vere sjølvstendige

    Presset om å slå seg saman er stort, men styret i Høgskulen i Sogn og Fjordane vil framleis ha ein sjølvstendig høgskule. Det vart klart då høgskulestyret vedtok si høyringsuttale til Kunnskapsdepartementet om framtidas skulestruktur. Regjeringa vil ha færre og større institusjonar, og Høgskulen i Bergen ønskjer ei samanslåing med Sogn og Fjordane. Men Høgskulen i Sogn og Fjordane vil halde fram som i dag, i tett samarbeid med andre institusjonar. Mellom anna blir det vist til at lange reiseavstandar ikkje gjer det naturleg å slå seg saman.

  • Får grave opp grav

    Grava til ein mann i Sogn og Fjordane skal opnast for å ta DNA-prøve av liket. Det har Fjordane tingrett avgjort, skriv VG. Tre år har gått sida den då 94 år gamle mannen døydde. Ein mann har kravd grava opna for å få slå fast om den gravlagde var far hans og om han dermed har rett på millionarv. Etter at saka hadde vore gjennom fleire rettsinstansar, sende høgsterett den i sommar tilbake til tingretten som no har sagt ja til at grava kan opnast.

Fleire nyhende

Frykter kirkegård skal rase ut
Evakuerte innbyggjarar i Flåm kan no dra heim etter flaumen. 
Men 35 av dei rundt 200 evakuerte kan ikkje flytte hjem igjen enno, og 15 har behov for ny bustad på lang sikt.
Bærbonde Arne Slogvik i Lærdal har mista fleire mål med moreller og bringebær.

Fleire nyhende

Kvar er dette?

Kvar er dette? - Foto: Ottar Starheim / NRK
Foto: Ottar Starheim / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her