Vindkraft

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Vindkraft

  Ja til forsvarleg utbygging av vindkraft

 • Høgre om Vindkraft

  Satse på vindkraft, hydrogen og sol

 • Framstegspartiet om Vindkraft

  Nei til vindkraft på land

 • Senterpartiet om Vindkraft

  Gi kommunar vetorett mot ny vindkraft på land

 • Sosialistisk Venstreparti om Vindkraft

  Nei til store anlegg med vindkraft på land, men ja til havvind

 • Venstre om Vindkraft

  Satse på havvind, men ta omsyn til naturen

 • Kristeleg Folkeparti om Vindkraft

  Satse på havvind, men stramme inn på land

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Vindkraft

  Satse stort på vindkraft til havs, vere restriktive på land

 • Raudt om Vindkraft

  Nei til all vindkraft på land og til havs

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK