Raudt

Leiar

Marie Sneve Martinussen

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

8/169

Raudt (R) vil at staten skal spele ein mykje større rolle i samfunnet enn den gjer i dag. Målet er eit klasselaust samfunn utan marknadskrefter og kapitalisme. Raudt er eit sosialistisk parti som stammar frå den kommunistiske rørsla.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga til Raudt endra seg

Grafen viser oppslutninga til Raudt på landsbasis dei siste stortingsvala. Partiet Raudt blei oppretta i 2007, det finst derfor ikkje tal frå 2005.
Oppslutning per år
2009 1.3 %
2013 1.1 %
2017 2.4 %
2021 4.7 %
200520092013201720210 % 4 % 8 % 4,7 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK