Alkohol

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Alkohol

  Oppretthalde Vinmonopolet og føre ein restriktiv alkoholpolitikk

 • Høgre om Alkohol

  Tillate drikking på offentlege stadar og la butikkane selje alkohol til klokka 23

 • Framstegspartiet om Alkohol

  La butikktilsette under 18 år selje alkohol og la serveringsstadar bestemme opningstid

 • Senterpartiet om Alkohol

  Vinmonopolet bør overta taxfreesalet

 • Sosialistisk Venstreparti om Alkohol

  Ja til Vinmonopolet, nei til taxfree

 • Venstre om Alkohol

  Utvide opningstida til Vinmonopolet og avvikle taxfree

 • Kristeleg Folkeparti om Alkohol

  Redusere skjenketida og verne om alkoholfrie soner

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Alkohol

  Ja til taxfree på tog, nei til å utvide skjenketidene

 • Raudt om Alkohol

  På sikt avvikle taxfree

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK