Skulefråfall

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Skulefråfall

  Garantert læreplass og rett til å fullføre vidaregåande

 • Høgre om Skulefråfall

  Innan 2030 skal ni av ti elevar fullføre vidaregåande

 • Framstegspartiet om Skulefråfall

  Meir praktisk opplæring og krav om å bestå ungdomsskulen for å starte på vidaregåande

 • Senterpartiet om Skulefråfall

  Verne om retten til gratis utdanning og innføre rett til å fullføre

 • Sosialistisk Venstreparti om Skulefråfall

  Rett på læreplass og inntak som ikkje berre er basert på karakterar

 • Venstre om Skulefråfall

  Meir valfag og fjerning av fråværsgrensa

 • Kristeleg Folkeparti om Skulefråfall

  Gi elevar rett til samtale med psykolog eller helsesjukepleiar innan to døgn

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Skulefråfall

  Utforske alternativ til eksamen og opne for skulestart seinare på dagen

 • Raudt om Skulefråfall

  Slutt på obligatorisk eksamen og legge vekt på meir enn karakterar

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK