Psykisk helse

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Psykisk helse

  Gi rask psykisk helsehjelp utan tilvising frå lege

 • Høgre om Psykisk helse

  Innføre rett til å møte fagperson tre veker etter tilvising

 • Framstegspartiet om Psykisk helse

  Sikre nok psykologar i kommunane

 • Senterpartiet om Psykisk helse

  Kortare ventetid for psykisk helsehjelp

 • Sosialistisk Venstreparti om Psykisk helse

  Psykisk helsehjelp skal vere like sjølvsagd som å få hjelp med eit beinbrot

 • Venstre om Psykisk helse

  Bruke meir av helsepengane på psykisk helse

 • Kristeleg Folkeparti om Psykisk helse

  Psykologar i alle kommunar og hjelp utan tilvising frå lege

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Psykisk helse

  Tilsette meir helsepersonell som jobbar med psykisk helse

 • Raudt om Psykisk helse

  Alle kommunar skal ha tilgjengelege tilbod ved psykiske kriser

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK