Høgre

Leiar

Erna Solberg

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

36/169

Høgre (H) ønsker ein friare økonomi med lågare skattar og avgifter, og er opptekne av fridomen og ansvaret til enkeltmennesket. Høgre er eit liberalkonservativt parti.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Høgre endra seg

Grafen viser oppslutninga til Høgre på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 14.1 %
2009 17.2 %
2013 26.8 %
2017 25.5 %
2021 20.4 %
200520092013201720210 % 15 % 30 % 20,4 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK