Jobb

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Jobb

  Ha ein aktiv stat som bidreg til fleire arbeidsplassar

 • Høgre om Jobb

  Meir fleksible stillingar og arbeidstider

 • Framstegspartiet om Jobb

  La bedriftene bestemme meir over arbeidstid og turnus

 • Senterpartiet om Jobb

  Verne den norske arbeidsmarknaden mot høg arbeidsinnvandring

 • Sosialistisk Venstreparti om Jobb

  Jobbe litt mindre kvar dag og ha sekstimarsdag som mål

 • Venstre om Jobb

  Jobbe meir fleksibelt og flytte fleire arbeidsplassar ut av Oslo

 • Kristeleg Folkeparti om Jobb

  Kreve at bedrifter betalar lik løn for likt arbeid innan tre år

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Jobb

  Prøve ut sekstimarsdag for offentlege tilsette med små barn

 • Raudt om Jobb

  Forby vikarbyrå

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK