Abort

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Abort

  Fjerne abortnemndene og tillate sjølvbestemt abort ut veke 18

 • Høgre om Abort

  Dagens abortlov skal ligge fast

 • Framstegspartiet om Abort

  Tek ikkje stilling til abortgrensa

 • Senterpartiet om Abort

  Halde på dagens grense for sjølvbestemt abort

 • Sosialistisk Venstreparti om Abort

  Fjerne abortnemndene og tillate sjølvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig

 • Venstre om Abort

  Avvikle abortnemndene og tillate sjølvbestemt abort ut veke 18

 • Kristeleg Folkeparti om Abort

  Stramme inn på retten til sjølvbestemt abort og i staden legge vekt på retten fosteret har til liv

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Abort

  Erstatte abortnemnder med rådgjeving og tillate sjølvbestemt abort ut veke 18

 • Raudt om Abort

  Fjerne abortnemndene og tillate sjølvbestemt abort ut veke 22

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK