Rus

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Rus

  Ikkje avkriminalisere narkotika, men endre straffa for å ha på seg brukardosar

 • Høgre om Rus

  Ja til avkriminalisering, nei til legalisering av narkotika

 • Framstegspartiet om Rus

  Styrke førebygging av rusmisbruk og tillate tvangsbehandling

 • Senterpartiet om Rus

  Framleis forby narkotika, men gi hjelp framfor fengsel

 • Sosialistisk Venstreparti om Rus

  Gi hjelp i staden for straff

 • Venstre om Rus

  Avkriminalisere narkotika til eige bruk og gi betre oppfølgning.

 • Kristeleg Folkeparti om Rus

  Nei til avkriminalisering, men gi hjelp framfor straff

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Rus

  Legalisere og strengt regulere cannabis

 • Raudt om Rus

  Avkriminalisere brukardosar med narkotika

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK