Sosialistisk Venstreparti

Leiar

Kirsti Bergstø

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

13/169

Sosialistisk Venstreparti (SV) meiner at staten kan løyse dei fleste oppgåvene i samfunnet, og vil erstatte dagens økonomiske system med eit som er meir styrt av demokratiet enn av marknaden.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Sosialistisk Venstreparti endra seg

Grafen viser oppslutninga til Sosialistisk Venstreparti på landsbasis dei siste stortingsvala.
Oppslutning per år
2005 8.8 %
2009 6.2 %
2013 4.1 %
2017 6 %
2021 7.6 %
200520092013201720210 % 5 % 10 % 7,6 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK