Miljøpartiet Dei Grøne

Leiar

Une Aina Bastholm

Sit i regjering

Nei

Stortingsrepresentantar

3/169

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) har ein grøn ideologi. For dei er økologi og vern av natur viktigare enn meir økonomisk vekst.

Viktigaste saker

Meiningar om andre saker

Slik har oppslutninga om Miljøpartiet Dei Grøne endra seg

Grafen viser oppslutninga til Miljøpartiet Dei Grøne på landsbasis frå dei siste stortingsvala og siste meiningsmåling gjort for NRK i 2021.
Oppslutning per år
2005 0.1 %
2009 0.3 %
2013 2.8 %
2017 3.2 %
2021 3.9 %
200520092013201720210 % 4 % 8 % 3.9 %

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK