Innvandring

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Innvandring

  Færre asylsøkarar ved grensa og fleire kvoteflyktningar

 • Høgre om Innvandring

  Hjelpe flyktningar i utlandet framfor å ta imot fleire i Noreg

 • Framstegspartiet om Innvandring

  Avvikle dagens asylsystem, og avgrense talet på kvoteflyktningar

 • Senterpartiet om Innvandring

  Prioritere kvoteflyktningar og legge asylmottak utanfor dei store byane

 • Sosialistisk Venstreparti om Innvandring

  Ta imot fleire kvoteflyktningar og avlaste land som får mange asylsøkarar

 • Venstre om Innvandring

  Ta imot minst like mange kvoteflyktningar som FN ber om

 • Kristeleg Folkeparti om Innvandring

  Ta imot 5000 kvoteflyktningar i året, pluss 500 frå den tidlegare Moria-leiren

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Innvandring

  Ta imot langt fleire kvoteflyktningar enn i dag og gi amnesti til papirlause etter ei viss tid

 • Raudt om Innvandring

  Ta imot fleire kvoteflyktningar og berre la staten drive asylmottak

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK