Religion

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Religion

  Kreve meir likestilling i trussamfunn som får statsstøtte

 • Høgre om Religion

  Forby utanlandsk finansiering av trussamfunn i Noreg

 • Framstegspartiet om Religion

  Obligatoriske skulegudstenester og forbod mot barnehijab

 • Senterpartiet om Religion

  Framleis skulegudstenester før jul

 • Sosialistisk Venstreparti om Religion

  Endre KRLE-faget og støtte kvinner og LHBT-personar i trussamfunna

 • Venstre om Religion

  Foreldre skal ikkje få halde barn unna skuleaktivitetar på grunn av religion

 • Kristeleg Folkeparti om Religion

  Vektlegge den kristne kulturarven

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Religion

  Gjere ekteskapslova religionsnøytral

 • Raudt om Religion

  Erstatte KRLE-faget og skilje staten frå alle trussamfunn

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK