Rasisme

Filtrer på parti

 • Arbeidarpartiet om Rasisme

  Lage ny handlingsplan mot rasisme

 • Høgre om Rasisme

  Følge opp handlingsplanane til regjeringa

 • Framstegspartiet om Rasisme

  Tek avstand frå å gjere skilnad på folk grunna etnisk opphav

 • Senterpartiet om Rasisme

  Slå hardt ned på rasisme og styrke arbeidet mot hatkriminalitet

 • Sosialistisk Venstreparti om Rasisme

  Halde på lova som forbyr rasistiske ytringar i Noreg

 • Venstre om Rasisme

  Innføre anonyme jobbsøknader i det offentlige

 • Kristeleg Folkeparti om Rasisme

  Følge opp handlingsplanane til regjeringa

 • Miljøpartiet Dei Grøne om Rasisme

  Endre rasismeparagrafen slik at det blir lettare å ta hatefulle ytringar til retten

 • Raudt om Rasisme

  Kartlegge rasisme i arbeidslivet og på bustadmarknadet

Kva parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest samd med i Valomaten

Ta Valomaten til NRK